סגל

נעה בן עוקבי
תפקיד:  סיוע לעבודת מזכירות ובגיוס מועמדים לתכנית המצטיינים
טלפון:  02-5881991
פקס:  02-5880047