סגל

גב ענבל הקמן
תפקיד:  אסיסטנטית, קורס ניתוח מדיניות מתקדם - תכניות הצוערים והמצטיינים
טלפון:  050-3365935
דוא"ל:  hakman01@hotmail.com
חדר:  1731
שעות קבלה:  יום ב' 18:30 - 20:00