סגל

ד"ר ענת גופן
תפקיד:  ראשת תכנית הצוערים
טלפון:  02-5880077
פקס:  02-5880047
חדר:  1752B
שעות קבלה:  יום ב' 13:00-14:00
תחומי מחקר:  הקשרים ההדדיים בין שינוי מדיניות לשינוי חברתי
תחומי הוראה:  ניתוח מדיניות, מדיניות חינוך