סגל

ד"ר ענת גופן
תפקיד:  שבתון סמסטר א'
טלפון:  02-5880077
פקס:  02-5880047
חדר:  1752B
תחומי מחקר:  הקשרים ההדדיים בין שינוי מדיניות לשינוי חברתי
תחומי הוראה:  ניתוח מדיניות, מדיניות חינוך