הכשרה צוערים

במסגרת תכנית הצוערים לשירות המדינה מתארחת בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל יחידה עצמאית העונה על היבט ההכשרה של הצוערים.