סגל

רוני כהן
תפקיד:  מזכירת ביה"ס ומזכירת ראש ביה"ס
טלפון:  02-5881533
פקס:  02-5880047