סגל

עו"ד ריטה גולשטיין
תפקיד:  מנהלת תכנית ההכשרה
טלפון:  02-5881992
פקס:  02-5880047
חדר:  1729