סגל

שיר אביטל
תפקיד:  סיוע לעבודת מזכירות תכניות המנהלים ותכניות הכשרה
טלפון:  02-5881988
פקס:  02-5880047