סגל

שלווה קופרמן
תפקיד:  מלוות למידה ופיתוח
טלפון:  02-5880257
פקס:  02-588047
חדר:  1730