סגל

שקד מורג
תפקיד:  מתרגלת בקורס: ניתוח מדיניות, תכנית הצוערים
טלפון:  050-8320124
חדר:  1733
שעות קבלה:  סמסטר א': יום ב' 11:00-12:00