סגל

פרופ' שרון גלעד
תפקיד:  שבתון
טלפון:  02-5883562
פקס:  02-5880047
חדר:  4323 מדע המדינה
שעות קבלה:  יום ד' 10:30- 11:30