בוגרי מחזור ד

שם: אביהוד ברון
דוא"ל: avihood8@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: עוזר מחקר, אוניברסיטת בר אילן 
שם: משה לאו
דוא"ל: moshelau@gmail.com
השכלה:
תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: כלכלן, רשות ההגבלים העסקיים
שם: עדי פינקלשטיין
דוא"ל: adi.finkelstein@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: עוזרת מחקר- מכון פאלק