מחזור ז

שם: דור מאיר
השכלה: תואר | פכ"מ- האוניברסיטה העברית
תפקיד: חוקר בפורום קהלת לכלכלה
 
שם: אורפז משולם
השכלה: תואר | כלכלה- המכללה האקדמית ת"א יפו
תפקיד: