בוגרי מחזור א

שם: טלי בייקין
השכלה: תואר I הוראה וחינוך מיוחד, מכללה
תפקיד: מנהלת תקציבים, אגוד אברכים אור תורה
 
 
טלי בייקין
שם: טל פוס
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה וגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד: מורה, בי"ס סליגסברג
טל פוס