בוגרי מחזור ג

שם: אלה אייל בר דוד

דוא"ל: ella2712@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש

הרשות לקידום מעמד האישה - משרד ראש הממשלה

התמחות: מתמחה בנציבות תלונות הציבור על שופטים במשרד המשפטים.
תפקיד: מרכזת תשתיות ופרויקטים - המטה לפיתוח אזורי, משרד התמ"ת
 

שם: סיוון אלפי

חוגי לימוד: מנהל עסקים תקשורת ועיתונות

הכשרה מעשית: מחלקת הדוברות, משרד התיירות
 

שם: אדווה אלקבץ

דוא"ל: adveko@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד המשפטים, אחראי תחום תמיכות

התמחות: מתמחה בלשכה המשפטית, כנסת ישראל
 

שם: אברהם חיים אסבן

חוגי לימוד: חינוך ומדע המדינה

הכשרה מעשית: חשב, משרד החינוך, תחום תמיכות

תפקיד: מנהל תחום שיח בין-מגזרי ב'שיתופים' ומרצה באונ' הפתוחה
 

שם: מוחמד ביאדסה

דוא"ל: mbiadsee@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים

היועץ המשפטי לממשלה- משרד רוה"מ

תפקיד: עו"ד נדל"ן- יואב לוי ושות', משרד עורכי דין
 
שם: קסה בייסין
חוגי לימוד: חינוך ויחב"ל
הכשרה מעשית: אגף תכנון, מחקר וכלכלה – תמ"ת
תפקיד: דוברת ורכזת קשרי חוץ - NACOEJ
 
שם: דני גלושנקוב

חוגי לימוד: פכ"מ

תפקיד: דירקטור פיתוח עיסקי, אינקוביט (החממה הטכנולוגית של אלביט מערכות)

 

שם: אהרון גפן

חוגי לימוד: פכ"מ

הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים

תפקיד: מנהל קהילתי ומורה בעמותת "יד ביד"- ביה"ס הדו לשוני בירושלים
 

שם: רועי דהן

דוא"ל: roeid3@gmail.com

חוגי לימוד: היסטוריה של עם ישראל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש

תפקיד: ממונה פיתוח אזורי - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת
 

שם: קסאיי דמוזה

דוא"ל: kasaeyd@pmo.gov.il

חוגי לימוד: תואר בסוציולוגיה ובחינוך

הכשרה מעשית: המשנה לנציב שירות המדינה

תפקיד: מנהלת תחום תכניות, התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה - מטה היישום , משרד ראש הממשלה
 

שם: אביעד טמיר

חוגי לימוד: כלכלה ומזרח אסיה

הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים

מנהל סחר חוץ - משרד התמ"ת

תפקיד: Ralph Goldman Fellow - JDC
 

שם: טליה כהן

דוא"ל: taliacohen825@gmail.com

חוגי לימוד: פכ"מ

הכשרה מעשית: מחזיק תיק הרווחה, אגף התקציבים משרד האוצר

תפקיד: יועצת למנכ"ל - משרד החינוך
 

שם: סעד תמים

דוא"לtamim.saad@gmail.com

חוגי הלימוד: חשבונאות וכלכלה

הכשרה מעשית: יחידת הביקורת, החשב הכללי באוצר

אגף התקציבים - משרד האוצר

תפקיד: ממונה חשבונאות ודיווח - משרד האוצר, אגף החשב הכללי
 

שם: מרצדס צרפתי

דוא"ל: mertza@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה והיסטוריה

הכשרה מעשית: חשב במנהל הספורט והתרבות

תפקיד: עוזרת משנה למנכ"ל - משרד התמ"ת
 

שם: אלעד קימלמן

חוגי לימוד: פכ"מ

הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש

משטרת ישראל
תפקיד: מנהל קשרי ציבור - המכללה למדינאות
 

שם: סמדר שוורץ

חוגי לימוד: סוציולוגיה ולימודי תיאטרון

הכשרה מעשית: חשבת במנהל הספורט והתרבות

לשכת השרה רוחמה אברהם - משרד ראש הממשלה

תפקיד: עוזרת לסמנכלי"ת מ"א, משרד לביטחון פנים
 

שם: דביר שטח

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים

הממונה על שוק ההון - משרד האוצר

תפקיד: רפרנט פיקוח גופים מוסדיים - משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 

שם: אפרת שמואלי

חוגי לימוד: מדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה

הכשרה מעשית: אשפוז יום נפשי בביה"ח הדסה

התחנה לבריאות הנפש - תלפיות י-ם

תפקיד: עליית הנוער, משרד החינוך