בוגרי מחזור א

שם: הילה אטיאס (אוחנה )

דוא"ל: hillattias@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע

הכשרה מעשית: משרד התיירות ורשות המסים

תפקיד: מנהלת קטגוריה, מוצרים קוגניטיביים - חברת אינזימוטק
 

שם: אסתר אלבאום אהד

דוא"ל: Elbaume@mot.gov.il

חוגי לימוד: תכנית לימודים רב-תחומית וגיאוגרפיה

הכשרה מעשית: מרכז מיפוי ישראל, הוועדה לתשתיות לאומיות, משרד התחבורה

תפקיד: ממונה מכרזים והתקשרויות במשרד התחבורה

שם: ירקית אלקיים

דוא"ל: yarkit@hotmail.com

חוגי לימוד: מחשבת ישראל ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: נציבות שרות המדינה, רשות המסים

תפקיד: עוזרת למנהל מפעל סודה קלאב
 

שם: אליסף אסולין

דוא"ל: elyasaf.a@gmail.com

חוגי לימוד: פכ"מ

הכשרה מעשית: מקורת; אגף תקציבים במשרד האוצר; היחידה הכלכלית ברשות המסים

תפקיד: מנהל אגף תקציב ומינהל, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך
 

שם: יודפת אפק ארזי

דוא"ל: yodfatafek@gca.gov.il

חוגי לימוד: כלכלה ומדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד ראש הממשלה, אגף תקציבים

תפקיד: סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות, רשות החברות- משרד האוצר
 

שם: מורן בוגנים גולד

דוא"ל: moranbuganim@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ופילוסופיה

הכשרה מעשית: משרד לאיכות הסביבה, משרד התיירות

תפקיד: מנהלת תחום בכירה לאנרגיה ותחליפי דלקים- הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי, משרד הכלכלה והעשייה
 

שם: מירב בוכריס אסולין

דוא"ל: meribu5@hotmail.com

חוגי לימוד: ביולוגיה ופסיכוביולוגיה

הכשרה מעשית: משרד החינוך

תפקיד: רפרנטית נציבות שרות המדינה
 

שם: רינת ביאלר

דוא"ל: rinatbialer@yahoo.com

חוגי לימוד: מדע המדינה ולימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, מזכירות הממשלה

תפקיד: מנהלת גיוס חטיבתית, HP
 

שם: אברהם בר

חוגי לימוד: פסיכולוגיה

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד התחבורה

תפקיד: אנליסט מדיניות ציבורית, גוגל ישראל
 

שם: ליעד ברזילי רינת

חוגי לימוד: יחב"ל ותקשורת

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד התיירות ומשרד האוצר

תפקיד: מנהלת מדיניות ציבורית ותקשורת- מטה מנכל בלאומי קארד
 

שם: ריטה גולשטיין גלפרין

דוא"ל: rita.goldstein@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד המשפטים, משרד התמ"ת

התמחות משפטית: משרד התמ"ת

תפקיד: ראש אגף תעשיה, מסחר ותעסוקה במשלחת ישראל ל-OECD - תמ"ת, נספחות פריז
 

שם: אדית בר (זגורי)

דוא"ל: editbar3@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, הסוכנות היהודית

תפקיד: סמנכ״ל תקצוב והון אנושי, מנהל התכנון והבניה, משרד האוצר
 

שם: פארס טויל

דוא"ל: farestweel@walla.com

חוגי לימוד: לימודי האסלאם והמזה"ת ותכנית לימודים רב תחומית

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת

תפקיד: עוזר מנהלת מינהל טכנולוגיה, משרד הבריאות
 

שם: אברהם כהן

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: משרד האוצר - החשב הכללי

תפקיד: יועץ כלכלי - משרד ראש הממשלה
 

שם: עו"ד לישי משעלי

דוא"ל: Mishalykeen@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: לשכת ראש הממשלה, היחידה לאיסור הלבנת הון

תפקיד: מרכזת משימות המשנה למנכ"ל - משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 

שם: דוד מזרחי

דוא"ל: dudi.isr@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, משרד האוצר - הממונה על השכר

תפקיד: מנהל אגף תקציבים - משרד החינוך
 

שם: אילה מידן גרינשפן

דוא"ל: ayala_md@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד התיירות, נציבות שירות המדינה

תפקיד: מנהלת תחום תרבות ושיווק - הרשות המקומית כפר יונה
 

שם: נעמי מירן

דוא"ל: neomimiran@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד האוצר - יעוץ משפטי, בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה, משרד המשפטים.

התמחות: פרקליטת המדינה - המחלקה הכלכלית

תפקיד: ייעוץ משפטי, משרד הביטחון
 

שם: מילכה מרגלית ויסמן

דוא"ל: milka_margalit@yahoo.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הפנים, עיריית ירושלים - מחלקת רווחה, היועץ המשפטי לממשלה

התמחות: פרקליטת המדינה - המחלקה הכלכלית
תפקיד: פרקליטה במחלקה הכלכלית - פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
 

שם: עידו נורדן

דוא"לidon@boi.gov.il

חוגי לימוד: כלכלה ויחב"ל

תפקיד: הפיקוח על הבנקים - בנק ישראל
 

שם: יוליה פוליאקוב איתן

דוא"ל: yuliae@pmo.gov.il

חוגי לימוד: יחב"ל וכלכלה

הכשרה מעשית: משרד האוצר - אגף תקציבים, ביטוח לאומי

תפקיד: סגנית מנהל המועצה במשרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה
 

שם: טל פרגון

דוא"ל: talutra@hotmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: הממונה על ההגבלים העסקיים, משרד המשפטים - רשם העמותות

תפקיד: פרקליט - המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה
 

שם: תהילה פרץ

דוא"ל: tehilp@walla.co.il

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד המשפטים

תפקיד: אגף המשמעת, נציבות שירות המדינה
 

שם: תאיר רביבו איפרגן

דוא"ל: tairevivo@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: לשכת ראש הממשלה, משרד הביטחון

תפקיד: יועצת מנכ"ל - משרד התמ"ת
 

שם: שירה שאטו

דוא"ל: shirashato@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: הסוכנות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל

תפקיד: מנהלת תכנית "זינוק בעלייה" עמותת אלומה
 

שם: אביחי שלום

דוא"ל: hayshalom@hotmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, נציבות שרות המדינה, מנהל מקרקעי ישראל
 

שם: אסתי שלי

דוא"ל: estihazan@hotmail.com

חוגי לימוד: מדעי הרפואה

הכשרה מעשית: משרד התשתיות, משרד הבריאות

תפקיד: עוזרת ראש מנהל טכנולוגיות, משרד הבריאות