בוגרי מחזור א

שם: שירה אבנת
השלכה: תואר I במשפטים ובמחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במשפטים, אוניברסיטת ת"א
תפקיד נוכחי: סגנית מנהלת חטיבה ברשם העמותות (בתוך רשות התאגידים במשרד המשפטים)
שם: רותי אבלין-רווה
דוא"ל: ruthy.ablin@gmail.com
השכלה: תואר I בפילוסופיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תואר II בהיסטוריה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום בכיר פרויקט הסדרת מערך המידע, משרד החינוך
שם: נטע אלול
דוא"ל: neta.elul@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I בביולוגיה ופיסיקה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחימנהלת תחוום פרויקטים (שיקום קרקעות), המשרד להגנת הסביבה
שם: עלי בינג
דוא"ל: elibing@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: רפרנט חקלאות, משרד האוצר.​
שם: מוריה ברוט
דוא"ל: moriyabs@yahoo.com
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום בכירה (תיאום פעילות יחידות), משרד הכלכלה.​
שם: יוחאי ברנשטיין
דוא"ל: yochai.bernstein@economy.gov.il
השכלה: תואר I במנהל עסקים ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (טיוב רגולציה), משרד הכלכלה
שם: נועה גבעון
דוא"ל: noa.givon@gmail.com
השכלה: תואר I חינוך, בימוי והוראת תיאטרון, סמינר הקיבוצים
תפקיד נוכחי: ראש תחום קידום מדיניות (הון אנושי), מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה
שם: מריה ג'יריס
דוא"ל: jrsmaria87@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, המכללה האקדמית נתניה
תואר II: במנהל עסקים, המכללה האקדמית נתניה
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום פיתוח כלכלי ואשכולות אזוריים, משרד הפנים.
שם: אלה ויינטשיין
דוא"ל: elahweinstein@gmail.com 
תואר I בלימודי מזרח תיכון ולימודי מדינת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום (פרויקטים תכנון וקיימות), המשרד להגנת הסביבה.​
שם: הדר וינטר גולן 
דוא"ל: hadarwin@gmail.com
השכלה: תואר I במנהל עסקים ותקשורת, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום תכנון ומעקב, משרד הכלכלה​
שם: אשר וכיל
דוא"ל: ashervakil@gmail.com
השכלה: תואר I בחינוך, מכללת הרצוג
תואר: II במנהל עסקים, מכון לב
תפקיד נוכחי: מרכז בכיר כלכלה ותקציבים, משרד החינוך
שם: יובל זנה
דוא"ל: yuval.zana@gmail.com
השכלה: תואר I במדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בי-ם
תואר II במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום פרוייקטים, המשרד לשוויון חברתי.​
שם: דנה זנסקו
דוא"ל: danaemet@gmail.com
השכלה: תואר I ביחסים בינלאומיים והיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום פרויקטים ותוכניות עבודה, המשרד לשירות דת
שם: איתן טי
דוא"ל: eitantt@gmail.com
השכלה: תואר I בחינוך, אורות ישראל
תואר II במנהל עסקים, מכון לב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (תקציבים מאקרו ופרויקטים רוחביים), משרד התחבורה​
שם: יאיר טלמון
דוא"ל: yairtalmon1@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה, פוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי:  כלכלן, משרד הבריאות
שם: גל יעקובי
דוא"ל: yaakobi.gal@gmail.com
השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל וסוציולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות, משרד הכלכלה.
שם: רועי ירום
דוא"ל: roiyarom@gmail.com
השכלה: תואר I במדע המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
תואר II במדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהל תחום תכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה.​
שם: רועי כהן
דוא"ל: roicohen84@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה, המרכז הבין תחומי
תפקיד נוכחי: מנהל תחום תוכניות הדרכה ואחראי קשרי חוץ, נציבות שירות המדינה.​
שם: מיכל לזרוביץ'
דוא"ל: michal.barvaz@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ומחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: עוזרת מנכ"ל, משרד הבריאות.​
שם: נואמי ליברמן
דוא"ל: noemilie1@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תואר II במשפטים, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום קשרי חוץ, משרד הפנים.​
שם: גדי ליפובסקי
דוא"ל: gadi.lipo@gmail.com
השכלה: תואר I בהנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מרכז בכיר (תעשיה וניהול), בית חולים וולפסון
שם: חוה מונדרוביץ    
דוא"ל: chavamon@walla.com    
השכלה: תואר I במנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו 
תפקיד נוכחי: מנהלת אגף רישוי עסקים, משרד הפנים
שם: שרית נשיא
דוא"ל: sarit.nassi@gmail.com
השכלה: תואר I בקרימינולוגיה וסוצילוגיה, אוניברסיטת בר אילן
תואר Iבמשפטים, הקריה האקדמית אונו
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה קידום וניהול יוזמות בין משרדיות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.​
שם: נעה סגל- ליפשיץ
דוא"ל: noalip@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה ולימודי מדינת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום (כלכלה ותקצוב), משרד התחבורה
שם: חנה קדרון
דוא"ל: hana.kidron@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה תכניות עבודה, משרד החינוך.​
שם: אמיר רובין
דוא"ל: amirubin@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהל תחום אנרגיה וייעול משאבים במינהל סביבה, משרד הכלכלה​
שם: מתן רטנר
דוא"ל: ratner.matan@gmail.com
השכלה: תואר I בהיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי: מנהל תחום קידום אזורי תעשייה, משרד הכלכלה​
שם: רינת שפרן
דוא"ל: rinatshafran2@yahoo.com
השכלה: תואר I במדע המדינה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תואר II במדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת אגף הדרכה ברשויות המקומיות, משרד הפנים.​