בוגרי מחזור ב

שם: ירון אבני
השכלה: תואר I במשפטים, ותואר II במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: עורך דין בצוות רישוי, אגף שוק ההון, משרד האוצר.
שם: עיינה אדלר
השכלה: תואר I במדע המדינה וגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר אילן תואר II במדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום בכירה משיניות וקשרי חוץ
שם: שי אלהרר
השכלה: תואר I בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן תואר II במשפטים, אוניברסיטת בר אילן תפקיד נוכחי: כלכלן בצוות פנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר.
שם: נועה אלמוג
השכלה: תואר I בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה תואר II בפיתוח ארגוני, אוניברסיטת חיפה תפקיד נוכחי: מנהלת אגף פיתוח ארגוני, משרד הפנים
שם: יונתן אמסטר
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום רגולציה, אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות
שם: שאדי בדר
השכלה: תואר I בפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה תואר II במנהל מערכות בריאות, אוניברסיטת חיפה תפקיד נוכחי: ע. מנהל אדמיניסטרטיבי - המרכז הרפואי הלל יפה
שם: נטע בורד
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה תקציבי פיתוח, מינהל תשתיות משרד התחבורה
שם: איתי בן ארצי
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מרכז בכיר תכניות עבודה, תכנון מדיניות, משרד החינוך.
שם: אילון גולדשטיין
השכלה: תואר I במשפטים וחטיבה בלימודי תולדות ישראל, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהל מטה המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה
שם: ענת גולדשטיין
השכלה: תואר I במשפטים ובתקשורת, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: פרקליטה, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים
שם: נמרוד דגני
השכלה: תואר I במדעי הסביבה, מכללת תל חי
תפקיד נוכחי: מנהל תחום תכנון חברתי, משרד ראש הממשלה
שם: עופר זילברטל
 דוא"ל: opherzyl@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ותוכנית רב תחומית במדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: תכנון מדיניות וטיוב רגולציה, אגף מדיניות סביבתית, המשרד להגנת הסביבה
שם: חווה טיזזו
השכלה: תואר I בתיאטרון ולימודי אפריקה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה (תיאטרון פרינג'), מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט.
שם: יונתן טיקוצקי
השכלה: תואר I בהיסטוריה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם תואר II מדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: אגף בכיר ניהול ההון האנושי ברשומ"ק, משרד הפנים
שם: הדס ידגר לוי
השכלה: תואר I במשפטים וחטיבה בניהול, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: אגף תקציבים, משרד הבריאות
שם: אנה לרנר
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ויחסים בין לאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום חדשנות בשירותי בריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות
שם: יעל מזוז הרפז
השכלה: תואר I במשפטים וכלכלה
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום תעסוקה עתירת ידע, משרד הכלכלה
שם: מעין מילגרום
דוא"ל: mymilgrom@gmail.com 
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה (פעילות התכנית ביישובים ושימושי מידע) התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, משרד הרווחה
שם: גילית מנטינבנד
דוא"ל: gilitm@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: פרקליטה, פרקליטות מיסוי וכלכלה (ת"א), משרד המשפטים.
שם: רון מרגלית
השכלה: תואר I במשפטים ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב תואר II במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (פרויקטים), פנים ותכנון ופיתוח, משרד רוה"מ.
שם: איתי פלומבו-ויסמן
השכלה: תואר I במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב תואר II מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב תואר II במנהל עסקים, המכללה למנהל בראשון לציון
תפקיד נוכחי: סגן מנהל אגף בכיר תאגידים עירוניים, המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

 

שם: דניאל צוקר מילורגר
השכלה: תואר I במדעי הסביבה, מכללת תל חי תואר II במחלקה לאקולוגיה מדברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהל תחליפי דלקים, משרד ראש הממשלה
שם: רחל קופר
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי:מרכזת בכירה (כלכלה מקרקעין), תכנון מדיניות, רשות המיסים.
שם: גיל קרומר
השכלה: תואר I בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבין תחומי הרצליה תואר II במנהל עסקים, המכללה למנהל
תפקיד נוכחי: ממונה פרויקטים ושיתופי פעולה, מנהל המעבר דרומה- משרד הביטחון
שם: ג'סי רוזנבליט
השכלה: תואר I במסלול הרב תחומי בחוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (פרויקטים), ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי.
שם: רחלי רוזנזפט
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ותולדות האומנות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: הרשות לתחבורה ציבורית
שם: לירז רותם
דוא"ל: lirazr@gmail.com
השכלה: תואר I בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: ממונה (תכנון סביבתי), תכנון מדיניות, המשרד להגנת הסביבה.​
שם: מורן רייכמן
דוא"ל: moran.r@gmail.com
השכלה: תואר I במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מנהל מט, האגף להכשרה מקצועית, המשרד הכלכלה
שם: נועם ריף
דוא"ל: noamriff@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: עוזר ראשי (יועץ משפטי), אגף השכר, משרד האוצר.