בוגרי מחזור ב

שם: ירון אבני
השכלה: תואר I במשפטים, ותואר II במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: עורך דין בצוות רישוי, אגף שוק ההון, משרד האוצר.
שם: עיינה אדלר
השכלה: תואר I במדע המדינה וגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר אילן תואר II במדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום בכיר (קשרי אקדמיה, חוץ ומדיניות), נציבות שירות המדינה.​
שם: שי אלהרר
השכלה: תואר I בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן תואר II במשפטים, אוניברסיטת בר אילן
תפקיד נוכחי: כלכלן בצוות פנסיה, אגף שוק ההון, משרד האוצר.
שם: נועה אלמוג
השכלה: תואר I בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה תואר II בפיתוח ארגוני, אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום בכיר (פיתוח ארגוני), משאבי אנוש, משרד הפנים.
שם: יונתן אמסטר
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום רגולציה, אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות
שם: שאדי בדר
השכלה: תואר I בפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה תואר II במנהל מערכות בריאות, אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי: עוזר למנהל אדמינסטרטיבי, משרד הבריאות (הלל יפה).
שם: נטע בורד
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה (כלכלה ותקצוב), מינהל תשתיות ותאום תחבורתי יבשתי, משרד התחבורה.
שם: איתי בן ארצי
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מרכז בכיר תכניות עבודה, תכנון מדיניות, משרד החינוך.
שם: אילון גולדשטיין
השכלה: תואר I במשפטים וחטיבה בלימודי תולדות ישראל, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: ראש מטה הממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה
שם: ענת גולדשטיין
השכלה: תואר I במשפטים ובתקשורת, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: פרקליטה, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, משרד המשפטים
שם: נמרוד דגני
השכלה: תואר I במדעי הסביבה, מכללת תל חי
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (תכנון חברתי), ממשל וחברה, משרד רוה"מ.​
שם: עופר זילברטל
 דוא"ל: opherzyl@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ותוכנית רב תחומית במדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מרכז בכיר (תכנון מדיניות), המשרד להגנת הסביבה.​
שם: חווה טיזזו
השכלה: תואר I בתיאטרון ולימודי אפריקה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה (תיאטרון פרינג'), מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט.​
שם: יונתן טיקוצקי
השכלה: תואר I בהיסטוריה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם תואר II מדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (תכנון אסטרטגי ופיתוח הון אנושי בשלטון מקומי), משרד הפנים.​
שם: הדס ידגר לוי
השכלה: תואר I במשפטים וחטיבה בניהול, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום (טיוב רגולציה), אגף תכנון תמחור ותקצוב, משרד הבריאות
שם: אנה לרנר
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ויחסים בין לאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום (חדשנות), מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות.​
שם: יעל מזוז הרפז
השכלה: תואר I במשפטים וכלכלה
תפקיד נוכחי: מנהלת תחום (פרויקטים), לשכת הממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה.​
שם: מעין מילגרום
דוא"ל: mymilgrom@gmail.com 
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה (פעילות התכנית בישובים), התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, משרד הרווחה.​
שם: גילית מנטינבנד
דוא"ל: gilitm@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: פרקליטה, פרקליטות מיסוי וכלכלה (ת"א), משרד המשפטים.​
שם: רון מרגלית
השכלה: תואר I במשפטים ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב תואר II במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (פרויקטים), פנים ותכנון ופיתוח, משרד רוה"מ.​
שם: איתי פלומבו-ויסמן
השכלה: תואר I במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב תואר II מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב תואר II במנהל עסקים, המכללה למנהל בראשון לציון
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (תכנון כלכלי ברשויות מקומיות), משרד הפנים.​

 

שם: דניאל צוקר מילורגר
השכלה: תואר I במדעי הסביבה, מכללת תל חי תואר II במחלקה לאקולוגיה מדברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (פרויקטים), מינהל תחליפי דלקים, משרד רוה"מ.
שם: רחל קופר
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי:מרכזת בכירה (כלכלה מקרקעין), תכנון מדיניות, רשות המיסים.​
שם: גיל קרומר
השכלה: תואר I בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבין תחומי הרצליה תואר II במנהל עסקים, המכללה למנהל
תפקיד נוכחי: מנהל תחום בכיר, מנהל המעבר דרומה (אזרחי), משרד הביטחון.
שם: ג'סי רוזנבליט
השכלה: תואר I במסלול הרב תחומי בחוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (פרויקטים), ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי.​
שם: רחלי רוזנזפט
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ותולדות האומנות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: מרכזת בכירה (שילוב מערכים תחבורתיים), רשות תחבורה ציבורית, משרד התחבורה.
שם: לירז רותם
דוא"ל: lirazr@gmail.com
השכלה: תואר I בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: ממונה וועדות מקומיות במחוז צפון, מנהל התכנון, משרד האוצר​
שם: מורן רייכמן
דוא"ל: moran.r@gmail.com
השכלה: תואר I במדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי: מנהל תחום (הכשרה מקצועית), תעסוקה, משרד הכלכלה.​
שם: נועם ריף
דוא"ל: noamriff@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: עוזר ראשי (יועץ משפטי), אגף השכר, משרד האוצר.​