בוגרי מחזור ג

שם: אורנה אברהם
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה וחינוך - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד: ראש ענף (צוער), מחלקת הודו-סין, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה
 
שם: יובל אקוה
השכלה: תואר I במשפטים - האוניברסיטה העברית
שם: רביד בן זאב
השכלה: תואר I יחב"ל ולימודי מזרח אסיה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מנהלת תחום קידום מדיניות ופרויקטים מיוחדים ברשות התקשוב הממשלתי, משרד רוה"מ.
שם: מיכל בן משה
השכלה: תואר I ביחב"ל ותקשורת - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מנהלת תחום מדיניות במטה הסייבר הלאומי
שם: אבירם ג'ונסון
השכלה: תואר I באגרואקולוגיה ובריאות הצמח (B.Sc.Agri).- האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במיקרוביולוגיה סביבתית  (M.Sc.)
תפקיד: ממ״ר ממשקי חקלאות וסביבה תחום אגרואקולוגיה בשה״ם, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שם: גולדשטיין - הבר סיון
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת ת"א
תפקיד: מנהלת תחום שיתופי פעולה ורשויות מקומיות, האגף ליישום בקרה ומעקב אחר התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה, משרד ראש הממשלה.
 
שם: אורית גנור
השכלה: תואר I במנהל עסקים ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מנהלת תחום פרויקטים, מינהל אוצרות טבע, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
שם: נטע הבלין
השכלה: תואר I בפסיכוביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים (B.Sc)
תואר II במדעי המוח וההתנהגות - האוניברסיטה העברית בירושלים (M.SC)
תפקיד: מנהלת תחום זכויות רפואיות וחברתיות, אגף שירות, משרד הבריאות
 
שם: הילה חדד
השכלה: תואר I באירונוטיקה וחלל - הטכניון (B.Sc)
תואר II בדיפלומטיה - אוניברסיטת ת"א
תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת ת"א (MBA)
תפקיד: ס' ראש מינהלת נתיבי ישראל, משרד התחבורה

שם: אריאל חזן
דוא"ל: arielchazan@yahoo.com  
השכלה: תואר I בתקשורת ציבורית ומדע המדינה - אוניברסיטת בר אילן
תואר II ביחב"ל ומחשבה פוליטית - אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: יועץ לראש מערך הסייבר הלאומי,  מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה
 
שם: גל חנה
השכלה: תואר I בתקשורת - מכללת ספיר
תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת בר-אילן (MBA)
תפקיד: מנהל תחום בכיר פרויקטים לאומיים – משרד ראש הממשלה
 
שם: נתן חפץ
השכלה: תואר I במסלול הרב תחומי בחוג המשולב למדעי החברה - אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: ראש תחום קידום מדיניות, אגף מדיניות וארגון- מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה
שם: מיכל יטמנו
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בן גוריון
תואר II בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד: מפקחת ארצית תכניות האגף לשירותים חברתיים ואישיים, משרד הרווחה
שם: מיכאל לובלינג
השכלה: תואר I במדעי המחשב - האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במדעי הקוגניציה - האוניברסיטה העברית בירושלים
שם: אילת לוין קארפ
השכלה: תואר I בפסיכוביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II בביולוגיה - מכון ויצמן
שם: ישראל ליכטיג
השכלה: תואר I במשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במנהל עסקים - האוניברסיטה העברית בירושלים 
שם: עידו מירז
דוא"ל: ido100@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ופילוסופיה - אוניברסיטת תל אביב
שם: עמיחי גרינולד
השכלה: תואר I במדע המדינה ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית בירולשים
תפקיד: מנהל תחום פרויקטים בלשכת המשנה למנכ"ל במשרד הכלכלה והתעשייה
שם: שירי נוימן
השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת חיפה 
שם: אלישבע סבתו
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה - האוניברסיטה הפתוחה
תפקיד: אגף צוערים , המשרד לשוויון חברתי
שם: דני סטמרי
השכלה: תואר I בהנדסה תעשייה וניהול - אוניברסיטת בן גוריון
תואר II במנהל חינוך - אוניברסיטת בן גוריון 
תפקיד: יועץ מנכ"לית משרד החינוך
 
שם: עדי ספראי - כ"ץ
השכלה: תואר I בכלכלה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: כלכלנית בכירה באגף פיקוח על קופות חולים ושב"ן, משרד הבריאות
שם: שיר פרי
השכלה: תואר I בתקשורת והיסטוריה של עם ישראל - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מ״מ מנהלת תחום בכיר תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות, לשכת הממונה על התעסוקה, משרד העבודה והרווחה
שם: הדס תדהר
השכלה: תואר I בביולוגיה - אוניברסיטת בר אילן
תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת בן גוריון 
שם: משה צייזלר
השכלה: תואר I ביחב"ל ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית בירושלים
שם: יעל קוז'וקרו
השכלה: תואר I בניהול עם התמחות בשיווק - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד: מנהלת פרויקטים לקידום יצוא ביחידה לסחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
שם: ברקת קנפו
השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת תל אביב
תואר II משפטים - אוניברסיטת הרוורד
תפקיד: צוערת משרד כלכלה, מחלקת אמריקה הלטינית, מינהל סחר חוץ
 
שם: עידו רוזנבלום
השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת חיפה
תואר II ביחב"ל - אוניברסיטת חיפה
תפקיד: יועץ למנכ"ל המשרד , משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

שם: מיכאל שצ'ופק
השכלה: תואר U בביולוגיה ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית בירולשים