בוגרי מחזור ג

שם: אורנה אברהם
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה וחינוך - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד: מרכזת בכירה קידום יצוא להודו במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה
 
שם: יובל אקוה
השכלה: תואר I במשפטים - האוניברסיטה העברית
תפקיד: ייעוץ וחקיקה (עניינים בינלאומיים), משרד המשפטים​
שם: רביד בן זאב
השכלה: תואר I יחב"ל ולימודי מזרח אסיה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מנהלת תחום קידום מדיניות ופרויקטים מיוחדים ברשות התקשוב, משרד רה"מ
שם: מיכל בן משה
השכלה: תואר I ביחב"ל ותקשורת - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: ר' תחום קידום מדיניות באגף מדיניות וארגון, מטה הסייבר הלאומי
שם: אבירם ג'ונסון
השכלה: תואר I באגרואקולוגיה ובריאות הצמח (B.Sc.Agri).- האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במיקרוביולוגיה סביבתית  (M.Sc.)
תפקיד: ממ"ר (ממשקי חקלאות תומכת סביבה) באגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה, שה"מ, משרד החקלאות
שם: גולדשטיין - הבר סיון
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת ת"א
תפקיד: מנהלת תחום שיתופי פעולה ורשויות מקומיות במטה דרך חדשה, משרד רה"מ
 
שם: אורית גנור
השכלה: תואר I במנהל עסקים ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מנהלת תחום פרוייקטים במינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה
שם: נטע הבלין
השכלה: תואר I בפסיכוביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים (B.Sc)
תואר II במדעי המוח וההתנהגות - האוניברסיטה העברית בירושלים (M.SC)
תפקיד: מנהלת תחום (זכויות רפואיות וחברתיות) באגף שירות, מנהל איכות שירות ובטיחות, משרד הבריאות
 
שם: הילה חדד
השכלה: תואר I באירונוטיקה וחלל - הטכניון (B.Sc)
תואר II בדיפלומטיה - אוניברסיטת ת"א
תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת ת"א (MBA)
תפקיד: סגנית מנהל מינהלת נתיבי ישראל, משרד התחבורה​

שם: אריאל חזן
דוא"ל: arielchazan@yahoo.com  
השכלה: תואר I בתקשורת ציבורית ומדע המדינה - אוניברסיטת בר אילן
תואר II ביחב"ל ומחשבה פוליטית - אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: יועץ מנכ"ל מטה הסייבר הלאומי​
 
שם: גל חנה
השכלה: תואר I בתקשורת - מכללת ספיר
תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת בר-אילן (MBA)
תפקיד: מנהל תחום בכיר פרויקטים לאומיים בלשכת המשנה למנכ"ל רה"מ, משרד רה"מ
 
שם: נתן חפץ
השכלה: תואר I במסלול הרב תחומי בחוג המשולב למדעי החברה - אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: ר' תחום קידום מדיניות באגף מדיניות וארגון, מטה הסייבר הלאומי​
שם: מיכל יטמנו
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בן גוריון
תואר II בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד: מפקחת ארצית (פיתוח תוכניות אגפיות) באגף שירותים אישיים וחברתיים, משרד הרווחה
שם: מיכאל לובלינג
השכלה: תואר I במדעי המחשב - האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במדעי הקוגניציה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מנהל תחום בכיר (בקרה בוועדות מקומיות) בחטיבה לרגולציה ברישוי ובניה, מינהל תכנון
 
שם: אילת לוין קארפ
השכלה: תואר I בפסיכוביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II בביולוגיה - מכון ויצמן
תפקיד: מרכזת בכירה ארגון ומטה באגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה
 
שם: ישראל ליכטיג
השכלה: תואר I במשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים
תואר II במנהל עסקים - האוניברסיטה העברית בירושלים 
תפקיד: כלכלן בחטיבת תשתיות ופרויקטים, אגף החשב הכללי, משרד האוצר​
 
שם: עידו מירז
דוא"ל: ido100@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ופילוסופיה - אוניברסיטת תל אביב
תפקיד:עוזר מנכ"ל משרד הפנים​
שם: עמיחי גרינולד
השכלה: תואר I במדע המדינה ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית בירולשים
תפקיד: מנהל תחום פרוייקטים (חדשנות)​
שם: שירי נוימן
השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת חיפה 
תפקיד: מנהלת תחום רגולציה באגף חברה וממשל, משרד רה"מ​
שם: אלישבע סבתו
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה - האוניברסיטה הפתוחה
תפקיד: מנהלת תחום בכירה (צעירים ומעורבות חברתית), המשרד לשוויון חברתי
שם: דני סטמרי
השכלה: תואר I בהנדסה תעשייה וניהול - אוניברסיטת בן גוריון
תואר II במנהל חינוך - אוניברסיטת בן גוריון 
תפקיד: יועץ מנכ"לית משרד החינוך​
 
שם: עדי ספראי - כ"ץ
השכלה: תואר I בכלכלה - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: כלכלנית באגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים, משרד הבריאות​
שם: שיר פרי
השכלה: תואר I בתקשורת והיסטוריה של עם ישראל - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מ"מ מנהלת תחום בכיר אוכלוסיות מיוחדות
שם: הדס תדהר
השכלה: תואר I בביולוגיה - אוניברסיטת בר אילן
תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת בן גוריון 
תפקיד: יועצת מנכ"ל, משרד הבריאות​
שם: משה צייזלר
השכלה: תואר I ביחב"ל ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: מרכז בכיר תכניות מתאר להתחדשות עירונית ברשות ההתחדשות העירונית, משרד השיכון​
שם: יעל קוז'וקרו
השכלה: תואר I בניהול עם התמחות בשיווק - אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד: מנהלת תחום פרוייקטים במרכז לסחר חוץ, משרד החקלאות​
שם: ברקת קנפו
השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת תל אביב
תואר II משפטים - אוניברסיטת הרוורד
תפקיד: מנהלת פרויקטים מיוחדים באמריקה והמזרח התיכון ומנהלת הנציגות הכלכלית הישראלית בקנדה (הניהול נעשה מהמטה בירושלים) - במינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה. (ראש הנציגות הכלכלית של מדינת ישראל ברומניה)
 
שם: עידו רוזנבלום
השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת חיפה
תואר II ביחב"ל - אוניברסיטת חיפה
תפקיד: יועץ מנכ"ל משרד האנרגיה​

שם: מיכאל שצ'ופק
השכלה: תואר U בביולוגיה ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית בירולשים
תפקיד: מרכז בכיר מינהל סביבה, משרד הכלכלה​