מחזור ד

שם: עדי בן-מרדכי
השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון
שם: חן גבע
השכלה: תואר I בכלכלה, אוניברסיטת בן גורין
שם: קרולין ג'ובראן
השכלה: תואר I ברוקחות, אוניברסיטת בן גוריון
שם: אילנית גרין
דוא"ל: elanitg@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ופוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון
שם: יסמין וולך
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן
תואר II בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
שם: דניאלה זגמן
השכלה: תואר I במשפטים וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
שם: ליאור זיסר-יוגב
השכלה: תואר I בחינוך ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית
שם: טל חכים
השכלה: תואר I בפיסיקה והיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב
 
שם: יאיר חרותי
השכלה: תואר I בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון
שם: נפתלי יעבץ
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר
שם: רועי לבנון
השכלה: תואר I פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, האוניברסיטה העברית
שם: יעל לדרמן
השכלה: תואר I במשפטים וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
שם: רעות לובוצקי
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
תואר II בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית, האוניברסיטה העברית
שם: חמדה מרגלית
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
שם: גל פילק
השכלה: תואר I בפילוסופיה ופסיכולוגיה, אוניברסיטת ת"א
שם: אביאל פנסאפורקאר
השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון
שם: חני פרבר
השכלה: תואר I בצילום והדמיה ממוחשבת, בצלאל
תואר II בתולדות האומנות ותרבות חזותית, אוניברסיטת בן גוריון
שם: עמרי קולט
השכלה: תואר I בממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
שם: רחל רן
השכלה: תואר I במשפטים, אוניברסיטת חיפה
שם: גלעד שור
השכלה: תואר I בחינוך ובהוראת לשון, מכללת הרצוג
שם: ענבר שור
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ולימודים רב-תחומיים, אוניברסיטת בן גוריון
שם: רועי שיף
השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל וניהול, אוניברסיטת בן גוריון