בוגרי מחזור ד

שם: עדי בן-מרדכי
התמחות:מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי , משרד הבריאות
השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון
שם: חן גבע
התמחות:חשכ"ל- חטיבת פרויקטים, משרד האוצר
השכלה: תואר I בכלכלה, אוניברסיטת בן גורין
שם: קרולין ג'ובראן
התמחות:חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר , משרד הבריאות
השכלה: תואר I ברוקחות, אוניברסיטת בן גוריון
שם: אילנית גרין
התמחות:לשכת המשנה למנכ"ל , המשרד לכלכלה
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ופוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון
שם: יסמין וולך
התמחות:שירותים חברתיים ואישיים- לשכה, משרד הרווחה
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן
תואר II בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
שם: דניאלה זגמן
התמחות:אשכול שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה
השכלה: תואר I במשפטים וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
שם: ליאור זיסר-יוגב
התמחות:האגף להכשרה מקצועית, משרד הרווחה- עבודה
השכלה: תואר I בחינוך ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית
שם: טל חכים
התמחות:מינהל תעשיות, המשרד לכלכלה
השכלה: תואר I בפיסיקה והיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב
 
שם: יאיר חרותי
התמחות:המערך לשילוב בדואים/רשות הבדואים, המשרד לחקלאות
השכלה: תואר I בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון
שם: נפתלי יעבץ
התמחות:השירות לנוער צעירות וצעירים (נוצ"ץ), משרד הרווחה
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר
שם: רועי לבנון
התמחות:אגף בכיר אסטרטגיה, מדיניות ותכנון, המשרד לשוויון חברתי
השכלה: תואר I פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, האוניברסיטה העברית
שם: יעל לדרמן
התמחות:חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות
השכלה: תואר I במשפטים וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
שם: רעות לובוצקי
התמחות:
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
תואר II בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית, האוניברסיטה העברית
שם: חמדה מרגלית
התמחות:התחדשות עירונית, המשרד לבינוי ושיכון
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית
שם: גל פילק
התמחות:המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ומדע (מה"ט), משרד הרווחה- עבודה
השכלה: תואר I בפילוסופיה ופסיכולוגיה, אוניברסיטת ת"א
שם: אביאל פנסאפורקאר
התמחות: מטה הדיור הלאומי, סגן לתיאום רשויות מקומיות, משרד האוצר
השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון
שם: חני פרבר
התמחות:אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה
השכלה: תואר I בצילום והדמיה ממוחשבת, בצלאל
תואר II בתולדות האומנות ותרבות חזותית, אוניברסיטת בן גוריון
שם: עמרי קולט
התמחות:המטה לביטחון לאומי, האגף למדיניות חוץ, משרד ראש הממשלה
השכלה: תואר I בממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
שם: רחל רן
התמחות:רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה
השכלה: תואר I במשפטים, אוניברסיטת חיפה
שם: גלעד שור
התמחות:ניהול ההון האנושי ברשויות מקומיות, משרד הפנים
השכלה: תואר I בחינוך ובהוראת לשון, מכללת הרצוג
שם: ענבר שור
התמחות:
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ולימודים רב-תחומיים, אוניברסיטת בן גוריון
שם: רועי שיף
התמחות:מינהל שיווק , משרד התיירות
השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל וניהול, אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד נוכחי: ראש צוות אסטרטגי בחברת פארטו