בעלי תואר דוקטור

שם: צבי אור
נושא: ההבניה החברתית-תרבותית של תפיסות מוסריות ושל מדיניות ציבורית
ביחס לדילמות אתיות הקשורות בגוף האנושי: המקרה שלקניה ומכירה של איברים
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור פרופ' דפנה גולן ופרופ' ננסי שפר הוגס
שלב: אושר
 
צבי אור
שם: ג'ניפר אושר
נושא: השתתפות אזרחית מורחבת שוויון ההשתתפות: האומנם מעגל קסמים?
מנחה: פרופ' מיכאל שלו ופרופ' יצחק גל-נור
שלב: אושר
דוא"ל: oser.jennifer@gmail.com
דיסרטציה I תקציר
 
גניפר אושר
שם: גלית אינברט
נושא: התמורות בשיח הסביבתי -כלכלי ותפקיד השיח בתהליכי
עיצוב מדיניות סביבתית, הדגמה על חקיקה בנושא פסולת מוצקה בישראל
מנחה: פרופ' ערן פייטלסון
שלב: אושר
 
גלית אינברט
שם: ענת גופן-שריג
נושא
: ההון המשפחתי. כיצד נולד דור ראשון להשכלה הגבוהה?
מנחה: פרופ' דוד דרי
שלב: אושר
דוא"ל: anatgo@mscc.huji.ac.il
דיסרטציה I תקציר
 
ענת גופן שריג
שם: יצחק דהן
נושא: תרבויות פוליטיות בערי פיתוח: מאפיינים, גורמים ותוצאות
מנחה: פרופ' שלמה חסון
שלב: אושר
דוא"ל: itsikd@mscc.huji.ac.il
דיסרטציה I תקציר
 
יצחק דהן
שם: קווין דווארקה
נושא: בדרך לתואי חדש: הכלכלה הפוליטית של מגה פרויקטים
מנחה: פרופ' ערן פייטלסון
שלב: אושר
דוא"ל: kevindwarka@hotmail.com
דיסרטציה I תקציר
 
קווין דווארקה
שם: חנן הבר
נושא
: לקראת מדינת רווחה רגולטורית?
ניתוח השוואתי של רגולציה חברתית בחשמל ובדיור בישראל בריטניה ושבדיה
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: אושר
דוא"ל: hannann@gmail.com
דיסרטציה I תקציר
 
חנן הבר
שם: גל זהר
נושא: כיצד מתחולל תהליך הסינון והברירה של מודלים לתעסוקה
במסגרת שלושת הארגונים הגדולים: OECD, ILO, world bank
מנחים: פרופ' דוד לוי-פאור וד"ר מיכל פרנקל
שלב: אושר
 
גל זוהר
שם: איאד זחאלקה
נושא
: דוקטרינת פקה אל-אקליאת והשלכותיה על המוסלמים בישראל
מנחה: ד"ר רוני שחם
שלב:
דוא"ל: iyadz@justice.gov.il
 
איאד זחאלקה
שם: מוטי טליאס
נושא: רגולציה ולנטרית בישראל
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: אושר
 
שם: גלעד מלאך
נושא
: אסטרטגיות של מדיניות ציבורית בישראל ביחס לחרדים
מנחה: פרופ' עמנואל גוטמן וד"ר אשר כהן
שלב: אושר
 
שם: שושנה מריומה-מרום
נושא
: עבודות הדחק כמרכיב במדיניות החברתית – תעסוקתית של
ישראל 1950 - 1970
מנחה: פרופ' מנחם בלונדהיים
שלב: אושר
דוא"ל: shoshana.marom@mail.huji.ac.il
דיסרטציה I תקציר
 
שם: אודי ניסן
נושא: סוגיות ברגולציה בתנאים של מחירים לא אחידים. הדגמה
באמצעות הרגולציה של צריכת המים הביתית בישראל
מנחה: פרופ' מרדכי פרי וד"ר מומי דהן
שלב: אושר
דוא"ל: udinisan@mscc.huji.ac.il
דיסרטציה I תקציר
 
שם: אהוד סגל
נושא: הדינמיקה של מתן תשומת לב בתיאורית עיבוד מידע א-פרופורציוני
והשלכותיה: מחקר אודות מדיניות בריאות סביבתית בישראל
מנחה: פרופ' ערן פייטלסון
שלב: אושר
דוא"ל: ehud.segal@gmail.com
דיסרטציה| תקציר
 
אהוד סגל
שם: אופיר פינטו
נושא: השפעת המניעים הפנימיים על השתלבותם בעבודה של אנשים עם מוגבלות: אמון, יחס לסיכון וערכים אישיים
מנחה: פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי וד"ר אייל ארט
שלב: אושר
 
שם: אביגיל פרדמן
נושא: ליברליזם והעיר
מנחה: פרופ' דני אטאס
שלב: אושר
דוא"ל: avigail.ferdman@gmail.com
דיסרטציה I תקציר
 
אביגיל פרדמן
שם: שיאלה קנדל
נושא: מקור השונות במדיניות בעולם: מדיניות ההגנה על בריאות
הציבור מפני קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רשת החשמל
מנחה: פרופ' ערן פייטלסון ו Prof. Kheifets Leeka
שלב: אושר
דוא"ל: shaiela.kandel@mail.huji.ac.il
דיסרטציה I תקציר
 
שם: יריב שגיא
נושא
: תפיסותיו של פקיד הציבור בשלטון המקומי ביחס לשיתוף
ציבור כפועל יוצא של דימויו האזרחי ודימויו הבירוקראטי
מנחה: ד"ר גלית כהן - בלנקשטיין ופרופ' ערן רזין
שלב: אושר
 
שם: גרשון שטדלר
נושא
: התנהגות אתית בפועל בקרב ארגונים עסקיים בישראל
מנחה: פרופ' יצחק גל-נור
שלב:אושר
 
גרשון שטדלר
שם: עופר שנער לבנון
נושא: השתקפותו של אתוס הסכסוך הישראלי-פלסטיני בהחלטת בית
המשפט העליון של ישראל בין השנים 1948 - 2006
מנחה: פרופ' דוד קרצמר ופרופ דנירל בר - טל
שלב: אושר
דוא"ל: ofer.shinar@mail.huji.ac.il
 
עופר שנער
 
שם: אילנה שפייזמן
נושא: השפעת רעיונות ושינויים רעיוניים על אחריות המדינה
במדיניות קליטת מהגרים בישראל בהשוואה להולנד, קנדה ושבדיה
 מנחה: פרופ' יצחק גל - נור
שלב: אושר
אילנה שפייזמן