דוקטורנטים

שם: גבריאלה אפל
נושא: Skills Transferability of Highly Skilled Immigrants
מנחה: ד"ר אליקים כסלו
שלב: 1
 
שם: אוראל דיאמונד
נושא:שילוב מיעוטים בחינוך המדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה בישראל
מנחה: ד"ר אליקים כסלו
שלב: 1
 
שם: איתמר יקיר
נושא:
מנחה:פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי ופרופ' מומי דהן
שלב: 1
 
 
שם: ענבר מזרחי
נושא: פגיעות פיננסית והתפתחות שוק האשראי בישראל
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 1
 
 
שם: ליבי ממן- בורשטיין
נושא: Regulatory Designs and Varieties of Democratic Governance: A Comparative Analysis
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב:1
 
שם: איילת מצגר
נושא: מחקר השוואתי בנושא סגנון רגולטורי ודפוסי ממשליות
מנחה: פרופ' דוד לוי- פאור
שלב: 1
 
שם: עודד סטקלוב
נושא: חסמים לגיוון מגדרי והשפעתם על ההתנהלות של ארגונים
מנחה: ד"ר ענת גופן שריג
שלב: 1
 
שם: נמרוד צוקרט
נושא: קבלת החלטות למול ארגוני טרור סמי מדינתיים
מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו- קינן
שלב: 1
 
שם: מיכאל רבי
נושא: Policy under uncertainty: Imagining' planning' and designing futures
מנחה: ד"ר לימור סמימיאן דרש
שלב: 1
 
 
שם: יעל שיינין
נושא: תוכניות מנהיגות ורשתות חברתיות כאמצעי לשימור תפיסת החוללות של עובדי מדינה
מנחה: פרופ' שרון גלעד
שלב: 1
 
 
שם: צבי אור
נושא: ההבניה החברתית-תרבותית של תפיסות מוסריות ושל מדיניות ציבורית
ביחס לדילמות אתיות הקשורות בגוף האנושי: המקרה שלקניה ומכירה של איברים
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור פרופ' דפנה גולן ופרופ' ננסי שפר הוגס
שלב: 2
דוא"ל: zvikaorr@gmail.com
 
 
צבי אור
שם: חדוה אייל-יקוטי
נושא: מדיניות ניסויים רפואיים בבני אדם בישראל
מנחה: ד"ר לימור סמימיאן דרש
שלב: 2
דוא"ל: ehedva@gmail.com
 
 
חדוה אייל יקוטי
שם: קרן בורנשטיין-נתיב
נושא: התפתחות הבנקים כשחקנים רגולטוריים ופוליטיים:
חקר מקרה עמלות הבנקים בין השנים 1993-2013
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 2
דוא"ל: kerenshachar08@gmail.com   
 
 
שם: יוסף גואטה
נושא: מדיניות משפחה במערכת החינוך
מנחה: ד"ר ענת גופן שריג
שלב: 2
דוא"ל: Gwetta.yossi@gmail.com
 
 
יוסף גואטה
שם: ענבל הקמן
נושא: קבלת החלטות של מדינאיים ישראלים בנושא בטחון לאומי
מנחה: פרופ' אלכס מינץ וד"ר רענן סוליציאנו - קינן
שלב: 2
דוא"ל: hakman01@hotmail.com
 
 
ענבל הקמן
שם: גל זהר
נושא: כיצד מתחולל תהליך הסינון והברירה של מודלים לתעסוקה
במסגרת שלושת הארגונים הגדולים: OECD, ILO, world bank
מנחים: פרופ' דוד לוי-פאור וד"ר מיכל פרנקל
שלב: 2
 
 
גל זוהר
שם: יאיר חקאק
נושא: התפתחות המדינה הרגולטורית בתקופת המנדט הבריטי
מנחים: פרופ' דוד לוי פאור ופרופ' רונן שמיר
שלב: 2
דוא"ל: yair@hakak.com

שם:ליאור יאדו
נושא: היבטים קוגניטיביים של קבלת החלטות בשדה המדיניות הציבורית
מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו קינן
שלב: 2
דוא"ל: lioryado@gmail.com
 
 
ליאור יאדו
שם: חנן יונה
נושא: פילנתרופיה וארגוני המגזר השלישי בישראל
מנחה: ד"ר קלוד בר-רבי
שלב: 2
דוא"ל: hanan.yonah@mail.huji.ac.il
 
 
חנן יונה
שם: מיכל לבנת לרר
נושא: משטרי אחריותיות וקבלת החלטות
מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו קינן
שלב: 2        
דוא"ל: michal.livnat@gmail.com
 
 
מיכל לבנת
שם: רותם מדזיני
נושא: השפעת הגלובליזציה על אכיפת פרטיות
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 2
 
שם: יעקב משמוש
נושא: מחקר אמפירי כלכלי במערכת בתי משפט
מנחה: פרופ' בר-רבי קלוד
שלב: 2
 
 
שם: עידו סיוון
נושא: רגולציות בתחום הסייבר
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב:2   
דוא"ל: sivan018@umn.edu 
 
 
שם: דרורית פורת
נושא: השפעתם של מנהלי הקו הראשון בישום מדיניות
מנחה: ד"ר ענת גופן שריג
שלב: 1
 
 
דרורית פורת
שם: אופיר פינטו
נושא: השפעת המניעים הפנימיים על השתלבותם בעבודה של אנשים עם מוגבלות: אמון, יחס לסיכון וערכים אישיים
מנחה: פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי וד"ר אייל ארט
שלב: 1
 
 
שם: יהודה צור
נושא: מאפיינים קהילתיים בעידן הנוכחי
מנחה: ד"ר ישראל כץ
שלב: 2
 
 
יהודה צור