מחזור ט"ו

שם: שירה ביגון
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: עובדת סוציאלית - משרד הבריאות
 
שם: שמואל גולדברג
השכלה: תואר I חינוך - מכללת הרצוג
תפקיד: מחנך - תיכון תורני "הימלפרב" 
שם: רועי הרצוג
השכלה: תואר I חינוך - מכללת הרצוג
תפקיד: עוזר סגן נציב - נציבות שירות המדינה
 
שם: תירא- אל כהן
השכלה: תואר I רב תחומי רוח ואומנויות - אוניברסיטת ת"א
תפקיד: מנכ"לית - קדמה התיישבות סטודנטים ויזמים
 
שם: יהודה כץ
השכלה: תואר I ממשל - המרכז הבינתחומי הרצליה
תפקיד: רכז הנגשה והסברה - משרד העלייה והקליטה
 
שם: אביבה להב
השכלה: תואר I מדע המדינה והיסטוריה של עם ישראל- האוניברסיטה העברית
תפקיד:
 
שם: שקד מורג
השכלה: תואר I פילוסופיה ומדעי הקוגניציה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהלת מטה מפלגת מרצ
 
שם: רבקה סבן
השכלה: תואר I  ניהול ארגוני שירות - מכללת הדסה
תפקיד: מזכירה - הכנסת
 
שם: שלי סלע
השכלה: תואר I תקשורת ועתונאות ולימודי האסלאם והמזרח התיכון - האוניברסיטה העברית
תפקיד: יועצת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה (משרת סטודנט)
 
שם: יואב פארן
השכלה: תואר I גיאוגרפיה ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מאבטח - רשות השידור
 
שם: הללי פורת
השכלה: תואר I מדעי המדינה וחינוך - האוניברסיטה העברית
תפקיד:
 
שם: דורית פילניק
השכלה: תואר I ארכיטקטוריה ובינוי ערים - הטכניון
תפקיד: אדריכלית - מלצר-אפריל אדריכלים
 
שם: הדס צור
השכלה: תואר I תולדות האמנות וספרות אנגלית - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מלמדת אנגלית - עמותת חינוך לפסגות, עוזרת ניהולית למנכ"ל - חברת GNB
שם: מירי קורנמן
השכלה: תואר I חינוך ומדעי המדינה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: משרד הביטחון
 
שם: מרב קפלן
השכלה: תואר I פכ"מ - האוניברסיטה העברית
תפקיד: אגף תקציבים, משרד הבריאות