הסדרה הכחולה

נמצאו 11 תוצאות דף 1 מתוך 2
עוני, עבודה במשרה חלקית ומענק העבודה
עוני, עבודה במשרה חלקית ומענק העבודה
מחבר:  מישל סטרבצ'ינסקי, לאה אחדות ומירי אנדבלד

בעבודה זו אנו בודקים מהם המאפיינים הגורמים לתעסוקה בשכר נמוך ולתעסוקה במשרה חלקית והאם ואילו תמורות חלו בתחום זה בעשור שבין 2004 ו 2014- . מצאנו שבקרב קבוצות מסוימות ההסתברות לקבל שכר נמוך גבוהה במיוחד ואף עלתה בעשור האמור אצל חרדים, ערבים, מקבלי דמי אבטלה ועובדים בענף המסחר והאוכל. לאחר מכן הרחבנו את הבדיקה לבעלי משרה חלקית – המוגדרת עד חצי...

Cyclicality of taxes and external Debt
Cyclicality of taxes and external Debt
Author:  Michel Strawczynski
Taxes, Cyclicality, External Debt.

Vegh and Vuletin (2015) have shown that statutory tax rates are acyclical in developed economies and procyclical in developing ones. This paper extends their analysis by checking the interaction of statutory tax rates with the external public debt. After building a simple model that shows that developing countries are expected to have a lower threshold debt level, above which lenders will not be willing to provide additional credit and will consequently require an increase in tax rates, we perform regressions aimed at characterizing the cyclical behavior of the statutory tax rates under different...

Optimal Design of New Generation Fiscal Rules: Coping with the Business Cicle and Discretionary Tax Redictions
Optimal Design of New Generation Fiscal Rules: Coping with the Business Cicle and Discretionary Tax Redictions
Author:  MIchel Strawczynski

While business cycles are crucial for determining the dynamics of government budget deficits, it is rare to find an analysis of optimal fiscal rules that are designed to cope with the asymmetric behavior of fiscal variables during the cycle. In this paper I characterize the dynamics of budget deficits along the cycle: i) in recessions marginal propensity to spend is higher than the coefficient of marginal tax revenues, causing an increase of the deficit over GDP; ii) in expansions tax revenues soar allowing for a deficit reduction; however, marginal spending is still high and consequently a full cycle implies an...

The persuasive role of information: the case of EITC reminding letters
The persuasive role of information: the case of EITC reminding letters
Author:  Michel Strawczynski and Natalia Mironychev
EITC, מס הכנסה שלילי

This paper uses data on Earned Income Tax Credit (EITC) reminding letters sent by the Israel Tax Authority to potentially eligible applicants during the period 2008-2011. Using a setup of repeated letters sent to the applicants, we are able to identify whether individuals apply for receiving the EITC as a reaction to the reminding letter. In the framework of a dynamic analysis of learning, we estimate the persuasive role of information at 1.5 percent. Using independently performed questionnaires, we are also able to characterize the "letter dependent" population, defined as the applicants that depend on...

האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?
האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?
מחבר:  מומי דהן
כור היתוך, כלכלה, הכנסות במשק, אי שוויון

עבודה זו מוצאת לראשונה מגמה כמעט רצופה מאז אמצע שנות התשעים של צמצום פער ההכנסות בין משקי בית משתי קבוצות המוצא (אירופה/אמריקה לעומת אסיה/אפריקה). בשנת 2011 עמד פער ההכנסה נטו על 27 וזאת לעומת כ-40 אחוזים באמצע שנות התשעים. באופן פארדוקסלי, נראה שעליית אי השוויון בין משכילים לבלתי משכילים היא האחראית להמראה הכלכלית של יוצאי אסיה/אפריקה. עלייה זו...

The optimal inheritance tax in the presence of Investment in Education
The optimal inheritance tax in the presence of Investment in Education
Author:  Michel Strawczynski
taxation, education, israeli economy

is paper calculates the optimal inheritance tax in a model in which inheritances are used to finance investment in education. Two results are obtained: 1) The optimal inheritance tax schedule includes a threshold, estimated between 2.5 and 5.5 times per-capita gdp. This result holds for a Rawlsian Social planner that maximizes the welfare of the poorest individual, who does not leave bequests. 2) Contrary to the result of a 100 percent tax on accidental bequests, the optimal simulated tax rates are between 28 to 42 percent. These results are in line with existing schedules in developed economies

Reflection in the Shadow of Blame: When do Politicians Appoint Commissions of Inquiry
Reflection in the Shadow of Blame: When do Politicians Appoint Commissions of Inquiry
Author:  Raanan Sulitzeanu-Kenan
blame, political responsability, policy and congnition, model choice, accountability

Commissions of inquiry play an important role in the aftermath of crisis, by serving as instruments of accountability and policy learning. Yet crises also involve a high-stake game of political survival, in which accountability and learning pose a serious threat to incumbent politicians. The political decision of whether to appoint a commission of inquiry after crisis thus provides a unique prism for studying the intense conflict between politics, accountability, and policy learning. Using data from the UK, this study develops and tests a choice model for this political decision. The results show that the...

זכויות חברתיות בחוקה להלכה ולמעשה
זכויות חברתיות בחוקה להלכה ולמעשה
מחבר:  מומי דהן ואבי בן בסט
זכויות חברתיות: הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לדיור, הזכות לביטוח סוציאלי, זכויות עובדים

עבודה זו בונה עבור 68 מדינות מדד כמותי למחויבות החוקתית לזכויות חברתיות שכוללות את הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לדיור, הזכות לביטוח סוציאלי וזכויות העובדים. הזכות לחינוך מופיעה בחוקות של 51 מדינות ברמת מחויבות גבוהה. לעומת זאת הזכות לביטוח סוציאלי למשל מופיעה בחוקות של 47 מדינות, אולם ברמת מחויבות נמוכה יחסית. לעומת זאת רק 21 מדינות...

The Unintended Consequences of IBT Pricing Policy in Urban Water
The Unintended Consequences of IBT Pricing Policy in Urban Water
Author:  Momi Dahan & Udi Nisan
water consumption, IBT

We exploit a unique data set to estimate the degree of economies of scale in water consumption, controlling for the standard demand factors. We found a linear Engel curve in water consumption: each additional household member consumes the same amount regardless of household size, except for a single person household. Our evidence suggests that the IBT (increasing block tariffs) structure, which is indifferent to household size, has unintended consequences. Large households, which are also likely to be poor given the negative correlation between income and household size, are forced to pay higher price for water....

ביקורת המדינה: נורמות ופתגמים
ביקורת המדינה: נורמות ופתגמים
מחבר:  דוד דרי
מבקר המדינה, קבלת החלטות, ביקורת,

מידת האמון שאנו רוחשים לממצאים ולהמלצות של מבקר המדינה הייתה מוצדקת אולי בעידן של הביקורת המסורתית. אולם עם המעבר מביקורת המעוגנת בחוק, בתקנות ובנהלים ברורים לביקורת המבקשת לבחון תהליכי קבלת החלטות ולהעריך את תוצאותיהן של פעולות הממשל, נקלעה הביקורת לשדה מוקשים מתודולוגי מבלי שהייתה ערוכה לכך. בשדה החדש יחסית, לא די במומחיות בביקורת...