עיתון מדיניות ציבורית

נמצאו 17 תוצאות דף 1 מתוך 2
גליון 15 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גליון 15 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות

עיתון לחידוש מדיניות בישראל

גליון 14 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גליון 14 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות

עיתון לחידוש מדיניות בישראל

גליון 13 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גליון 13 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות

קהילה ומדיניות ציבורית

גיליון 12 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 12 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
חדשנות בשירות הציבורי

גיליון 11 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות"
גיליון 11 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות"
חידושי מדיניות, מדיניות ציבורית, מדיניות רב תחבותית

גיליון 10 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות"
גיליון 10 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות"
חידושי מדיניות, מדיניות ציבורית, ניהול ציבורי חדש

גיליון 9 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות
גיליון 9 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות
כתב עת, יחסים בין מגזרים, מגזר ציבורי, מגזר פרטי, מגזר שלישי

גיליון 8 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות
גיליון 8 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידוש מדיניות
השלטון המקומי, דיור בר השגה, הפחטת חינוך,שלטון מרכזי, שלטון מקומי, ביזור, ריכוזיות שלטונית