עיתון מדיניות ציבורית

נמצאו 17 תוצאות דף 2 מתוך 2
גיליון 7 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות"
גיליון 7 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות"
זכויות, חובות, סטודנטים אברכים, חוק טל

גיליון 6 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 6 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
קבלת החלטות, ישראל, משבר, ועדות הכנסת, חברי הכנסת

גיליון 5 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 5 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
תחבורה ציסורית, איכות הסביבה, רכבת לאילת

גיליון 4 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 4 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
בריאות, מערכת הבריאות, תרופות, סל, ביראות, סחר בבני אדם, שירותי בריאות, בריאות הנפש

גיליון 3 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 3 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
חינוך, אופק חדשה, רפורמה בחינוך, מערכת ההשכלה הגבוהה

גיליון 2 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 2 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
מגדר, העצמה נשית, נשים במגזר הערבי, שוויון הזדמנויות

גיליון 1 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
גיליון 1 "מדיניות ציבורית" עיתון לחידושי מדיניות
מדיניות ציבורית, כתב עת, מחקרים, פרסומים