ניירות מדיניות - תכניות מצטיינים, א

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 35 תוצאות דף 2 מתוך 4
הירידה מישראל של עולים צרפתיים
מחבר:  גאל בתאן - אזריאל - מחזור ד'
עלייה לארץ, ירידה מהארץ, עולים חדשים, מדיניות הגירה

נישואי קטינות
מחבר:  אילנה ליטבק - מחזור ד'
קטינה, נשואין, מדיניות תכנון המשפחה

נשירת תלמידים יוצאי אתיופיה ממערכת החינוך
מחבר:  אלינור מאיר - מחזור ה'
מערכת החינו, נשירה, עולים חדשים, אתיופיה

קידום הייצוג ההולם של המיעוט הערבי בשירות המדינה
מחבר:  כפאח עבד אלחלים - מחזור ה
שירות המדינה, ייצוג הולם, ערביים, שוק העבודה

צמצום הפער הדיגיטלי
מחבר:  יהונתן אלמוג - מחזור ו'
פער דיגיטאלי

שיפור רמת הידע של חברי הכנסת בוועדות הכנסת
מחבר:  אהרון הינמן - מחזור ו
ידע, קבלת החלטות, חברי כנסת, ועדות הכנסת

פתרונות קצרי טווח למחסור במים
מחבר:  מאיר צרי - מחזור ו
מים, סביבה, מדיניות

הפחתת ייצור פסולת האריזות בישראל
מחבר:  גלבוע זינגר - מחזור ו
פסולת, סביבה, אריזות, אקולוגיה

מדוע נשים אינן ממציאות פטנטים?
מחבר:  יעל שיינין - מחזור ז
פטנטים, מגדר

כשרות אלטרנטיבית
מחבר:  חיה גלבוע - מחזור ט'
כשרות, דת