ניירות מדיניות - תכניות מצטיינים, א

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 35 תוצאות דף 3 מתוך 4
הכשרת מומחים בליקויות למידה עבור החינוך הערבי
מחבר:  מיכל גורדון- מחזור י
מערכת חינוך, חינוך ערבי, ליקוי למידה

הליך הערעור על היטל ההשבחה
מחבר:  יואב סיידל - מחזור י'
ערעור, היטל השבחה

לצמצום הפגיעות הצרכניות והחברתיות הנגרמות מיישום חוק הפיקדון
מחבר:  ציון נקאש - מחזור י
חוק הפקדון

ספריות ציבוריות יכולות יכולות לעשות יותר
מחבר:  אריאל ברקוביץ - מחזור י
ספריות ציבוריות

צעדי רגולציה לשיפור התאמת מסלולי ההשקעה בחסכונות הפנסיוניים למאפייניו של החוסך
מחבר:  יעל רגב - מחזור ט'
רגולציה, השקעה, חסכון פיננסי

דרכי ההתמודדות עם חוסר האמון בבית משפט העליון
מחבר:  דן אילוז - מחזור ט'
אמון, בית משפט עליון

קידום החינוך חברתי-ערכי במערכת החינוך העל-יסודית בישראל
מחבר:  ריקי ממן - מחזור ט'
ערכים, מערכת החינוך, חינוך על יסודי

אנטי פוליטיקה והמערכת האלקטורלית בישראל
מחבר:  עידו אלמקיאס - מחזור ט'
בחירות בישראל, דמוקרטיה

"רעייה אסטרטגית" התמודדות עם פלישות לשטחי מרעה בישראל
מחבר:  שרה העצני כהן - מחזור ט'
סביבה, אסטרטגיה

ירידה של עולים מארצות המערב
מחבר:  אביגיל עמית - מחזור ח
עולים חדשים, הגירה, מדיניות