ניירות מדיניות - תכניות מצטיינים, א

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 35 תוצאות דף 4 מתוך 4
ניהול היצע החשמל בישראל בזמני שיא הביקוש
מחבר:  חן שדה - מחזור ח
חשמל, אנרגיה, מדיניות

קידום הנגישות עבור בעלי המוגבלויות בישראל
מחבר:  חנית מרדכי - מחזור ח'
בעלי מוגבלויות, נגישות

צמצום היקפי ההעסקה פוגענית בישראל
מחבר:  כנרת מנגן-אלמליח - מחזור ז
ההעסקה, שוק העבודה, זכויות

עידוד חסכון אנרגטי בשימוש במוצרים לבנים בישראל
מחבר:  יפתח ברמן - מחזור ז
חסכון, אנרגיה, מדיניות, ישראל

קידום המחול המקצועי בישראל
מחבר:  אדר שץ - מחזור ז
מחול, מדיניות תרבות