ניירות מדיניות - תכניות מצטיינים, ב

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 50 תוצאות דף 3 מתוך 5
קידום התייעלות אנרגטית בבנייה - בנייה ירוקה
מחבר:  טליה כהן - מחזור ה'
אנרגיה, בנייה, סביבה, אקולוגיה

יציבות תקציבית במנהלים הקהילתיים
מחבר:  אהרון גפן - מחזור ו'
תקציב, מנהל קהילתי

הפחת ביקושים לחשמל בשעות השיא
מחבר:  עוז כץ - מחזור ו'
חשמל, אנרגיה, מדיניות

שירותי שיקום גריאטרי
מחבר:  הרצל בהרב - מחזור ו'
מערכת הבריאות, שיקום, גריאטרי, מדיניות בריאות

הרחבת עתודות כוח אדם טכנולוגי באמצעות עידוד פניית תלמידים לנתיב הטכנולוגי
מחבר:  אסתי הוס - מחזור ו'
כח אדם, עתודה טכנולוגית, שוק העבודה

הכשרת מורים בהתמודדות עם אלימות
מחבר:  דולב גוטליב - מחזור ו'
מורים, חינוך, מערכת החינוך, אלימות, מדיניות

גמילת עישון
מחבר:  אנה מלמן - מחזור ו'
בריאות הציבור, עישון, גמילה

פתרונות לטווח הבינוני למחסור ברופאים בישראל
מחבר:  אהרון הינמן - מחזור ו'
מערכת הבריאות, רפואה, מחסור ברופאים

צמצום נשירות מורים ממערכת החינוך בישראל
מחבר:  גיא חפץ - מחזור ו'
נשירת מורים, מערכת החינוך, חינוך, מדיניות

צמצום צריכת המים ביישובים המתוכננים
מחבר:  גלבוע זינגר - מחזור ו'
סביבה, מיים, תכנון