ניירות מדיניות - תכניות מצטיינים, ב

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 50 תוצאות דף 4 מתוך 5
כשמפרנס אחד אינו מספיק: הכנסה שניה למשקי הבית העובדים העניים
מחבר:  חנן הבר - מחזור ה'
עוני, פרנסה, שוק העבודה, משק בית

עידוד החדשנות המסורתית
מחבר:  אלינור מאיר - מחזור ה

קידום פעילות גופנית בישראל
מחבר:  מיכל לבנת - מחזור ה'
בריאות הציבור, ספורט, פעילות גופנית

חלופות לצמצום השימוש ברכבי חברה
מחבר:  אבישי אפריאט - מחזור ה'
רכב חברה

דרכים לשילוב הורות ותעסוקה
מחבר:  שירלי רקח - מחזור ד'
שוק העבודה, הוראה, תעסוקה

כלים להעלאת רמת השירותים ברשויות המקומיות הערביות
מחבר:  עדית סדן - מחזור ד'
שירותיים, רשויות מקומיות ערביות

נערות עולות במצוקה
מחבר:  אילנה ליטבק - מחזור ד'
עולות חדשות, נערות, מצוקה

הגרעונות בתקציבי הרשויות בישראל
מחבר:  דוברת זילברשטיין - מחזור ד'
תהליך התקצוב, גרעון, רשויות

השמיים הם הגבול?
מחבר:  ענבל הקמן -מחזור ד'
שמיים פתוחים בישראל, תחבורה, מדיניות

שיקום נכי נפש בקהילה
מחבר:  חגי דרור - מחזור ד'
בריאות, מערכת הבריאות, שיקום, נכי נפש, ישראל