ניירות מדיניות - תכניות מצטיינים, ב

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 50 תוצאות דף 5 מתוך 5
השתתפויות עצמיות במערכת הבריאות
מחבר:  ניר קידר - מחזור ד
מערכת הבריאות, השתתפות עצמית

דיור נאות בהישג יד
מחבר:  ג'ניפר אושר - מחזור ג'
דיור בר השגה

עובדי כח אדם וחברות קבלן
מחבר:  שמולי בינג - מחזור ג'
עובדי קבלן, עובדי כח אדם, חברות קבלן

צעדים לקידום מעורבות הציבור הערבי ולשיתופו במדיניות הפיתוח של ממשלת ישראל
מחבר:  רועי פולקמן - מחזור ג'
מערבות הציבור הערבי, שיתוף ציבור

שמירה על מעמדה של תל-אביב כמרכז כלכלי מטרופוליני וארצי
מחבר:  נעמה רינגל - מחזור ג'
תל אביב, מעמד, מטרופול

בחינת חלופות לאספקת שירותי בריאות השן בישראל
מחבר:  שגיא בלשה - מחזור א'
בריאות, רפואה, ביראות השן, מדיניות

מיחזור בעיר רעננה והגברת שיתוף הפעולה של התושבים
מחבר:  דפנה בן פורת - מחזור א'
סביבה, מחזור, אקולוגיה, שיתוף ציבור

כיצד לשפר את רמת המידע המצויה בידי החכ"ים
מחבר:  שני מור - מחזור ב
ועדות הכנסת, חברי כנסת, תהליך קבלת החלטות

הקמת מערכת כלל ארצית לאיתור וזיהוי רכבים
מחבר:  ירון תורן - מחזור א

קצבאות נכות: אבחנה בין נכים לנכים
מחבר:  צביקה ארן - מחזור א
קצבאות, נכות, זכויות