ניירות מדיניות - תכנית עתידים

ניירות מדיניות נבחרים לדוגמא
נמצאו 15 תוצאות דף 1 מתוך 2
אי-מיצוי זכויות חברתיות בקרב אוכלוסיות מוחלשות
מחבר:  לירון ספרד - מחזור ו'
מיצוי זכויות, אוכלוסיות מוחלשות, עוני, מדיניות רווחה

תת תעסוקה בקרב עולים מברית המועצות
מחבר:  אלכס ריף - מחזור ו'
תעסוקה, שוק העבודה, עולים מברית המועצות

הרחבת ההכרות של קובעי המדיניות ומתככני השירותים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים עם צרכי אוכלוסיות היעד
מחבר:  תכלת רמות - מחזור ו
קובעי מדיניות, משרד הרווחה, מדיניות ציבורית, שירותיים חברתיים

קידום נשים לעמדות ניהול במגזר הפרטי בישראל
מחבר:  ליבי ממן - מחזור ו
מגדר, שוויון מגדרי, ניהול, מגזר ציבורי, ישראל

"הילכו שניים יחד בלתי אם נועדו?" - איגום משאבים להשגת יעילות כלכלית באספקת שירותים בשלטון המקומי
מחבר:  רותם נוימן וסרמן - מחזור ו
שלטון מקומי, שירותי

פערי הון תרבותי וחברתי כחסם בהשתלבותם של בני הפריפריה בהשכלה הגבוהה
מחבר:  שיר בן גיגי - מחזור ה'
הון תרבותי, פריפריה, השכלה גבוהה, חינוך, מדיניות

יישום חוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה במגזר הפרטי
מחבר:  רעות קדרון - מחזור ד'
הטרדה מינית, חוק, יישום, מגזר פרטי, מגזר ציבורי

טיפוח אוריינות קריאה אצל ילדים
מחבר:  בן רוב - מחזור ד
אוריינות קריאה, ילדים, חינוך

אלימות בכדורגל
מחבר:  יוני בן זקן - מחזור ד'
אלימות

המחסור באיברים לתרומה מן המת
מחבר:  נועה אבירם - מחזור ד'
תרומת איברים, תרומה מן המת, מערכת הביראות, מדיניות בריאות