סדרה אדומה

אחרי 'מרווחה לעבודה' כיצד לסייע לעובדים עניים?
אחרי 'מרווחה לעבודה' כיצד לסייע לעובדים עניים?
מחבר:  חנן הבר
שוק עבודה, רגולציה, עוני

שותפים לשינוי: צעדים לקידום מעורבות הציבור הערבי לשיתופו במדיניות הפיתוח של ממשלת ישראל
שותפים לשינוי: צעדים לקידום מעורבות הציבור הערבי לשיתופו במדיניות הפיתוח של ממשלת ישראל
מחבר:  רועי פולקמן
שינוי, שיתוף ציבור, ערבי ישראל, ממשלה, מדיניות