פוסטרים - מחקר מדיניות 2017

תגובת המדינה לאי-היענות למדיניות: מקרה החינוך הבייתי
מחבר:  חן יעקבסון זפרני- מחזור י"ד
מנחה:  ד"ר ענת גופן

תהליך הנגשת ההשכלה הגבוהה: המשכיות או שינוי?
מחבר:  ארן זינר- מחזור י"ד
מנחה:  פרופ' דוד לוי- פאור

HASBARA" OR "HAGANA"? "
מחבר:  הדר צצשוילי
מנחה:  ד"ר לימור סממיאן- דרש

להעמיד את הכלכלה על הראש- גמ"חים להלוואות ללא ריבית כשימוש ייחודי בהון חברתי
מחבר:  דוד גודינגר- מחזור י"ד
מנחה:  פרופ' עמירם גונן

הרחבת קצבאות בסביבה תומכת צמצום, מתי בוחרת ממשלה להרחיב בתקציב ובזכאות לקצבאות בניגוד למדיניות הרווחת?
מחבר:  אלי מורגנשטרן- מחזור י"ד
מנחה:  פרופ' מומי דהן

עמדות ותפיסות בנוגע לחלוקה מחדש של העושר ומדינת הרווחה
מחבר:  דניאל מילבאוור- מחזור י"ד
מנחה:  ד"ר רענן סוליציאנו קינן

ניהול אסונות טבע ויישוב סכסוכים בינלאומיים מהיבט קונסטרוקטיביסטי
מחבר:  גיא טבעוני- מחזור י"ד
מנחה:  פרופ ' אריה קצוביץ

Unequal field or unequal choices: explaining the differences in academic major choices between Arabs and Jews in Israel
מחבר:  גל בן חורין- מחזור י"ד
מנחה:  פרופ' יוסי זעירא

מאפייני משפחות מרובות ילדים על רקע משבר תת הילודה באירופה
מחבר:  דקלה דותן- מחזור י"ד
מנחה:  ד"ר ליאת רז- יורוביץ