תזות

תזות מאושרות שהוגשו ע"י תלמידי ביה"ס 
נמצאו 156 תוצאות דף 10 מתוך 16
האם העסקת עובדים זרים מהווה ניצול של המדינה המאפשרת זאת?
מחבר:  מיכה פרלמן - בוגרת תכניות עתידים ומצטיינים מחזור ז'
מנחה:  ד"ר גדי פרודובסקי וד"ר גדי טאוב
תאריך הגשה:  01/12/2012
עובדים זרים, שוק עבודה, ניצול

פחד ושנאה בפוליטיקה רגשות וזהות פוליטית בהאשמה
מחבר:  מיכל שטרנברג - בוגרת תכניות עתידים ומצטיינים מחזור ח'
מנחה:  ד"ר רענן סוליציאנו קינן
תאריך הגשה:  15/12/2012
פוליטיקה, פחד, שנאה, קבלת החלטות, אשמה

חלוקת שלל פוליטי בישראל: מינוף נכסים פוליטיים לתשואות במשא ומתן קואליציוני
מחבר:  עידו אלמקייס - מחזור ט'
מנחה:  ד"ר קלוד בר-רבי
תאריך הגשה:  15/12/2012
משא ומתן, קואליציה, שלל פוליטי

מחאת קיץ 2011: בין השתתפות פוליטית ואנטי-פוליטיקה
מחבר:  גיא ורון - מחזור ז'
מנחה:  פרופ' גידי רהט
תאריך הגשה:  15/12/2012
מחאה חברתית, השתתפות פוליטית

הקשר בין המחקר להוראה: מקומו של שיתוף הציבור בפרופסיית התכנון העירוני
מחבר:  רות פרנקנבורג – מחזור ט'
מנחה:  ד"ר גלית כהן בלנקשטיין
תאריך הגשה:  15/12/2012
מחקר, הוראה, שיתוף הציבור

הון חברתי כמסייע להגירה מוצלחת ותנועות הנוער כזרז לתהליך
מחבר:  גיא אברוצקי – מחזור ו'
מנחה:  ד"ר ענת גופן
תאריך הגשה:  15/12/2012
הון חברתי, הגירה, תנועות הנוער

מקרי הצלחה בשילוב בין עבודה למשפחה בקרב נשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה
מחבר:  אלכס ריף – צוערת עתידים ובוגרת מצטיינים מחזור ט'
מנחה:  ד"ר ענת גופן
תאריך הגשה:  15/12/2012
מגדר, הורות, קריירה, שירות המדינה

הערכת יישום מדיניות בתחום התכנון העירוני הרגיש למים ירושלים כמקרה בוחן ליישום פרק ד' של תמ"א 34 / ב /4
מחבר:  אילה גלדמן – מחזור ו
מנחה:  פרופ' ערן פייטלסון
תאריך הגשה:  15/11/2012
מדיניות, תכנון עירוני, מים, ירושלים, תמ"א 34

הפרטות ומוניטין ארגוני: אסטרטגיות ניהול המוניטין של הארגון הביורוקרטי בתהליכי הפרטה של שירותים חברתיים הנמצאים תחת אחריותו
מחבר:  אדר שץ- מחזור ז'
מנחה:  ד"ר שרון גלעד
תאריך הגשה:  15/12/2012
הפרטות, ניהול, מוניטין, ארגון בירוקרטי, שירותים חברתיים

"שילוב בעבודה או קידום בתעסוקה? מידת ההתמדה והקידום בקרב צעירים ונשים, משתתפי שלוש תוכניות תעסוקה של תב"ת:"אשת חייל" "סטרייב"
מחבר:  אורית שחר - מחזור ו'
מנחה:  פרופ' יוסי תמיר
תאריך הגשה:  23/10/2012
קידום תעסוקה, שוק עבודה, תעסוקה, צעירים, נשים, מגדר