תזות

תזות מאושרות שהוגשו ע"י תלמידי ביה"ס 
נמצאו 156 תוצאות דף 4 מתוך 16
Calculating States' Regulatory Budgets: Methodology and an Application to the 2014 Israeli Budget
Author:  Aviad Nevo - 6th cohort
Advisor:  Prof. David Levi Faur
Submitted:  31/12/2015

גינון מטא קהילתי בישראל - תופעה בצמיחה: מאפייניםף שחקנים ותוצאות בשטח
מחבר:  אדם דה לנגה - מחזור ט'
מנחה:  ד"ר גלעד רוזן
תאריך הגשה:  20/10/2015

השפעת המחאה החברתית על תאגידים עסקיים
מחבר:  מירב אסולין בוכריס - מחזור ו'
מנחה:  פרופ' גלעד שרון
תאריך הגשה:  31/12/2015

פִּיהָ פָתְחָה בְחָכְמָה" משלי, פרק לא, כ"ו תהליכי כינון והבניית זהות מקצועית בקרב עיתונאיות החרדית
מחבר:  שיר בן גיגי סלוצקי מחזור י
מנחה:  ד"ר ורדה וסרמן
תאריך הגשה:  30/12/2015

מדיניות פעילה בשוק העבודה: השפעת התכנית "מעגלי תעסוקה" על קבלת גמלאות
מחבר:  ליאור בראון - מחזור ג כלכלה ומדיניות ציבורית
מנחה:  ד"ר אנליה שלוסר
תאריך הגשה:  17/11/2015

משטר האיסוף, הדירוג והמסחור בנתוני אשראי של אזרחים בישראל: ממשטר מגביל למשטר מתירני?
מחבר:  ענבר מזרחי - מחזור י
מנחה:  פרופ' דוד לוי פאור
תאריך הגשה:  31/12/2015

Childcare Strategies for Children Aged 0-5, in Russia
Author:  Rozana Almog
Advisor:  Dr. Liat Raz-Yurovich
Submitted:  15/11/2015

דמוקרטיה במיטבה: האם חוסר היענות עשוי להוביל לשינוי מדיניות?
מחבר:  נריה קראוס - מחזור י"א
מנחה:  ד"ר ענת גופן
תאריך הגשה:  07/09/2015

פוליטיקה חדשה? הפייסבוק כמגשר בין הציבור לפוליטיקאים
מחבר:  סופיה ברנוב - מחזור י"א
מנחה:  ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר פורפ' מומי דהן
תאריך הגשה:  11/10/2015