תזות

תזות מאושרות שהוגשו ע"י תלמידי ביה"ס 
נמצאו 156 תוצאות דף 5 מתוך 16
הפרויקט הביומטרי בישראל: המפגש בין מדינה, טכנולוגיה וסובייקטיביות
מחבר:  טל דביקו - מחזור י"א
מנחה:  ד"ר לימור סמימיאן דרש
תאריך הגשה:  31/12/2014

משטרי הסדרה וולונטריים: השאוואה בין הסדרת ביצי חופש וביצים אורגניות בישראל
מחבר:  אמיר מרון מחזור י"א
מנחה:  פרופ' דוד לוי-פאור
תאריך הגשה:  31/12/2014

הַאֲבָקָה של כלי מדיניות: דפס ההקמה של סוכנויות רגולטוריות להגנה של מידע
מחבר:  נועה בלומנטל מחזור י
מנחה:  פרופ' אלון פלד
תאריך הגשה:  31/12/2014

הגריה של רופאים ישראלים לחו"ל
מחבר:  ליזי מרטין - מחזור ז'
מנחה:  ד"ר דניאל שפרלינג
תאריך הגשה:  28/12/2014

אסדרת תחום התיירות הרפואית בישראל
מחבר:  רותם גבאי - מחזור ט
מנחה:  ד"ר דניאל שפרלינג
תאריך הגשה:  31/12/2014

if a Protest Falls in the Forest: Facebool Protests and the Public Sphere in the Contexte of Attention Scarcity
Author:  Ariel Berkovich
Advisor:  Prof. Paul Frosh
Submitted:  25/12/2014

הנרטיבים השונים של מסע עליית יהודי אתיופיה
מחבר:  שירה שאטו מחזור ו'
מנחה:  פרופ' סטיב קפלן
תאריך הגשה:  22/12/2010

חטא החוב ועונשו: האם מחזוריות המיסים מושפעת מהחוב החיצוני של המדינה?
מחבר:  נעה סרברניק מחזור י"א
מנחה:  פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
תאריך הגשה:  31/12/2014

היעדים מוחמצים, המטרה מושגת, החזון מעורפל: סיפורים של הכללים הפיסקאלים בישראל
מחבר:  יותם כהן מחזור י"א
מנחה:  פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
תאריך הגשה:  31/12/2014

סוג אמצעי התשלום, חינוך פיננסי ואוריינות פיננסית: האם הם תורמים להקטנת הכשלים הנפוצים על פי הכלכלה ההתנהגותית
מחבר:  אורי אלטלט - מחזור י
מנחה:  פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
תאריך הגשה:  31/12/2014