תזות

תזות מאושרות שהוגשו ע"י תלמידי ביה"ס 
נמצאו 162 תוצאות דף 8 מתוך 17
God and the Welfare-state – Substitutes or Complements
Author:  Gilad Be'ery - 10th Promo
Advisor:  Dr. Pazit Ben-Nun Bloom
Submitted:  15/05/2014

הפנסיה שלכם בסכנה: היסטוריה תקשורתית בעת משבר כלכלי - מה זה עשה לנו? השפעת התקשורת על התנהגות פיננסית בעת משבר כלכלי בקשות החוסכים למשיכת כספ
מחבר:  ליעד ברזילי מחזור ו
מנחה:  פרופ' תמיר שפר
תאריך הגשה:  01/01/2014

התפתחות הממשל הפתוח בישראל ביחס למודל שלושת הנדבכים של באקי הוג'ה המקרה של הסדנה לידע ציבורי
מחבר:  יובל אדמון
מנחה:  ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ופרופ' מומי דהן
תאריך הגשה:  01/03/2014

ממרחק תביא לחמה - עובדות חרדיות בשוק ההייטק הישראלי
מחבר:  חיה גלבוע מחזור ט
מנחה:  ד"ר ורדה וסרמן וד"ר לימור סמימיאן דרש
תאריך הגשה:  31/01/2014
חרדיות, שוק העבודה, הייטק

הפוליטיקה של הקמת ועדות חקירה ממלכתיות על ידי הוועדה לביקורת המדינה
מחבר:  מיכל שאול מחזור ז
מנחה:  ד"ר רענן סוליציאנו קינן
תאריך הגשה:  31/12/2013
ועדות ממלכתיות, ביקורת פנים

בחינת השפעת "החוק לעידוד השקעות הון" על צמצום פערי שכר בין מחוזות
מחבר:  עוז כץ - מחזור ו'
מנחה:  פרופ' דניאל פלזנשטיין
תאריך הגשה:  31/12/2013
חוק לעידוד השקעת הון, צמצום פערי שכר

כפרי הסטודנטים "איילים": השפעת השהות בפרוייקט "איילים" על גיבוש תחושת שייכות וחיזוק התדמית של אזורי הפריפריה ועל עמדותיהם של הסטו
מחבר:  דניאל בן מחזור ט
מנחה:  ד"ר גלית כהן בלנקשטיין
תאריך הגשה:  30/12/2013
כפרי סטודנטים, אזורי פריפריה, אכלוס יישובים

העם דורש צדק שיתופי: השוואה בין שיתוף הציבור בוועדה לשינוי כלכלי חברתי ובין שיתוף הציבור בצוות ספיבק יונה. המחאה החברתית של קיץ 2011 כמקרה בוח
מחבר:  שירי שניצקי מחזור ט
מנחה:  ד"ר גלית כהן בלנקשטיין
תאריך הגשה:  31/12/2013
מחאה חברתית, צדק שיתופי, שיתוף ציבור, שינוי כלכלי חברתי,צוות ספיבק יונה

כיצד משתנה כיול של כלי מדיניות במעבר בין מדינות: מרכזי המצוינות למחקר אקדמי כמקרה בוחן
מחבר:  נועה טל מחזור ח
מנחה:  ד"ר ענת גופן
תאריך הגשה:  30/12/2013
חינוך, מדיניות, מרכזי מצוינות, מחקר אקדמי

מידת ההיענות למדיניות בקרב מורים המועסקים ע"י גופים מתווכים
מחבר:  אמנון רבינוביץ מחזור ט
מנחה:  ד"ר ענת גופן
תאריך הגשה:  12/02/2014
חינוך, העסקה של מורים