הרשות לתלמידי מחקר

הרשות לתמידי המחקר היא הגוף האמון על הטיפול בדוקטורנטים של כלל האוניברסיטה, לפרטים נוספים: http://new.huji.ac.il/links/818