פורום דוקטורנטים

פוליטיקה: פורום דוקטורנטים
 
על פורום הדוקטורנטים "פוליטיקה" – מדע המדינה, מדיניות ציבורית, יחסים בינלאומיים
פורום הדוקטורנטים "פוליטיקה" משותף לתלמידי המחקר במדיניות ציבורית, מדע המדינה, ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. הפורום פתוח בפני תלמידי מחקר הנמצאים בשלבים שונים של עבודת המחקר, וכן פתוח לדוקטורנטים ממחלקות אחרות ולתלמידים לתואר שני בשלבים מתקדמים אשר מחקריהם עוסקים בפוליטיקה הפורום נותן במה להצגת עבודות הדוקטורנטים בפני קהל העוסק בתחומי עניין דומים ומאפשר קבלת משוב וביקורת לפני הצגה בכנסים, שליחת מאמרים לכתב עת וכדומה. הפורום מעודד דוקטורנטים להתקדם בכתיבה ולפרסם את עבודתם בכתבי עת או בכנסים. הפורום מהווה רשת בלתי פורמאלית של קשרים בין הדוקטורנטים במחלקות הפוליטיות וכן מפגש בלתי אמצעי בין דוקטורנטים וחברי סגל. הפורום מעודד חשיפה לנושאי מחקר מגוונים ולמתודולוגיות שונות ומקווה לחדד שאלות כגון מהו מחקר מקורי? מהי תרומה תיאורטית משמעותית? חולשות וחוזקות במחקר ועוד.
 
מבנה הפורום וכללי עבודה
הפורום מתכנס פעם בשבועיים-שלושה במהלך שנת הלימודים. בכל סמסטר מתקיימים שישה מפגשים. כל מפגש אורך כשעה ו-45 דקות. בכל מפגש יציג דוקטורנט עבודה כתובה אחת, אשר יכולה להיות נייר עבודה לכנס, פרק מתוך הדוקטורט/ תיזה, מאמר לפני פרסום, וכדומה. ההצגה תארך כ-30 דקות. החלק הראשון של ההרצאה יכלול הצגה של העבודה ובחלק השני יציג הדוקטורנט שאלות ובעיות עמן הוא מתמודד ולגביהן הוא מעוניין לקבל עזרה או הכוונה מקהל השומעים. לכל פגישה ימונה מגיב רשמי וכמובן תינתן במה נרחבת לתגובות של הקהל.  זמן התגובות והשאלות יארך אף הוא כ-30 דקות. הבחירה שלנו להקדיש זמן ארוך להצגה ודיון נובעת מתחושה של אקדמאים רבים המציגים בכנסים שעשרים דקות (הזמן המקובל) אינן מספיקות לרוב לשם הצגה מפורטת של העבודה וקבלת משוב איכותי. הדוקטורנט המציג ישלח את המאמר עליו תסתמך ההצגה עד שבועיים לפני ההצגה. המאמר המלא יישלח רק לאלו שאישרו השתתפות במפגש, כאשר המשתתפים מתבקשים לקרוא את הנייר לפני המפגש. חלקו השני של המפגש יארך כ-45 דקות ויכלול הצגה ודיון בנושאים אקדמיים נוספים. למשל, הצגה של מתודולוגיה מסוימת על ידי איש סגל, דיון במיומנויות אקדמיות, הצגה של תחום מחקרי חדש, הצגה של משאבי ידע חדשים וכד'. מהלך המפגשים יוגש כיבוד קל.