קוגניציה ומדיניות

קבוצת המחקר בקוגניציה ומדיניות

אנו מתעניינים בחקר היבטים קוגנטיביים של מדיניות ציבורית. היבטים אלה כוללים את הדרכים בהן אזרחים, פוליטיקאים, שופטים, וביורוקרטים מעבדים מידע, מגבשים העדפות לגבי מדיניות, ומקבלים החלטות בנושאים ציבוריים.

מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו-קינן