סדרי הרשמה

 
הרישום ללימודי דוקטורט בביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל מתבצע באמצעות הרשות לתלמידי מחקר. ניתן להגיש מועמדות פעמים בשנה, התאריכים הקובעים להגשת מועמדות הם התאריכים המפורסמים ע"י הרשות לתלמידי מחקר. ניתן להוריד את טפסי ההרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר: http://www.research-students.huji.ac.il/
 
 
תנאי הסף להרשמה כתלמיד מחקר הם:
א. תואר מוסמך
ב. 85 לפחות ציון ממוצע לתואר השני
ג. 85 לפחות בעבודת התזה למוסמך
ד. 85 לפחות בבחינת הגמר למוסמך [אם יש]
ה. פטור מלימודי אנגלית, לחסרי פטור מעברית חייבים להגיע לפטור תוך שנתיים
ו. הסכמה להנחיה על ידי חבר/ת סגל של בית הספר (לתשומת לבך: נדרש אישור דיקן הפקולטה למדעי החברה אם המנחה הוא חבר סגל ללא קביעות באוניברסיטה).

לצורך הרשמה יש להעביר את רשימת הפרטים להלן לרשות לתלמידי מחקר:

  1. קורות חיים
  2. אישור על זכאות לתארים בוגר ומוסמך.
  3. גיליונות ציונים סופיים ומקוריים.
  4. אישור על ציון הגמר המשוקלל לתארים (במידה ובסוף אחד מגיליונות הציונים המלאים אין ציון גמר).
  5. מועמד/ת שאין בידו/ה אישור על הזכאות לתואר יתבקש להציג גיליון ציונים עדכני, הכולל ממוצע ציונים מצטבר.
  6. טקסט אקדמי שכתב המועמד/ת (תזה/מאמר, או בהעדרם עבודה סמינריונית.
  7. שני מכתבי המלצה אקדמיים, סגורים וחתומים אשר יישלחו ישירות אל רשות המחקר.
  8. מכתב המפרט את כוונות המחקר (1 – 2 עמ')
  9. מכתב של מנחה מקרב סגל בית הספר ע"ש פדרמן. (לתשומת לבך: נדרש אישור דיקן הפקולטה למדעי החברה אם המנחה הוא חבר סגל ללא קביעות באוניברסיטה).

הבהרות לגבי בעלי תעודת "בוגר" מאוניברסיטה מחו"ל: בוגרים אלו יידונו רק לאחר שעמדו בדרישות הקבלה של הרשות לתלמידי מחקר שביכולתה לקבוע תקפות של תעודות חיצוניות. בוגרים אלה עשויים להידרש לספק סילבוס של תכנית הלימודים.