תכנית דוקטורט

במהלך התואר השלישי בביה"ס למדיניות ציבורית וממשל:
 
הדוקטורנטים ישתתפו בסמינר דוקטורנטים ובסמינר בית הספר המתקיימים בימי שני בשעה 10:30.
לפי הנחיות הרשות לתלמידי מחקר, בשנת הלימודים התשע"ה, יינתן קורס שנתי המיועד לדוקטורנטים:
56985 סדנת דוקטורנטים בימי רביעי מהשעה 12:00 – 14:00 מרצה הקורס: ד"ר שרון גלעד
 
פרט לסדנת החובה, לכל דוקטורנט תיקבע תכנית לימודים מותאמת לנושאי הדוקטורט.
 
 
מידע על מלגות לתלמידי דוקטורט של ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל