תואר שני

 
בית הספר הוא מקום מיוחד שנטל על עצמו, מיום הקמתו, להעמיד לרשות השירות הציבורי יזמי מדיניות ומנתחי מדיניות מן השורה הראשונה. החזון של בית ספר ע”ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל חורג מגדר יחידה אוניברסיטאית רגילה, הפועלת באופן בלעדי ליצירת ידע והפצתו. לצד פעילות אקדמית ענפה, הכוללת גם הכשרת דוקטורנטים באיכות גבוהה, בית הספר חותר להעמיד דרג מקצועי איכותי שיוביל לשינוי מערכתי בשירות הציבורי של מדינת ישראל. הגשמת החזון מתבטאת בהפעלת חמש תכניות למוסמך. שלוש תכניות מוסמך במדיניות ציבורית לקבוצה קטנה של תלמידים מצטיינים: תכנית המצטיינים ע"ש פהר, שמופעלת מאז הוקם בית הספר, תכנית צוערים, שתפתח בשנת התשע"ג ונעשית בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה ותכנית משותפת למוסמך בכלכלה ומדיניות ציבורית יחד עם החוג לכלכלה. תכניות לימודים אלה מתאימות לתלמידים מצטיינים מכל התחומים שרואים את עתידם כיזמים ומנתחי מדיניות משובחים לטובת מחקר ומעשה בתחום המדיניות
הציבורית. במקביל, בית הספר מפעיל שתי תכניות אקזקוטיביות: תכנית המנהלים ותכנית הבכירים בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה המיועדת למשרתי ציבור הממלאים תפקידים בכירים בשירות הציבורי, ומבקשים לשפר את יכולתם לשרת את הציבור.
אנו מקווים שיחד נוכל להגשים את חזון בית הספר להשבחת השירות הציבורי בישראל.
הנהלת בית הספר