כלכלה ומדיניות ציבורית

 תכנית המצטיינים ע"ש פהר: בכלכלה ובמדיניות ציבורית

מטרת התכנית
התכנית משותפת לחוג לכלכלה ולביה"ס למדיניות ציבורית. התכנית מכשירה את המנהיגות הכלכלית העתידית של השירות הציבורי בישראל. תכנית
הלימודים מקנה לתלמידים את היכולת לנתח סוגיות מדיניות שעולות על סדר היום הציבורי על בסיס ידע מחזית המחקר בתחום
הכלכלה, המנהל והמדיניות הציבורית.
 
קהל היעד
התכנית המשותפת בכלכלה ובמדיניות ציבורית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון מחוגי כלכלה, בעלי יכולות בולטות
ופוטנציאל מנהיגות, המבקשים לרכוש כלי חשיבה, מחקר וניתוח הדרושים למעצבי מדיניות כלכלית. תכנית זו מתאימה יותר
לכלכלנים שרואים את עתידם כמשרתי ציבור.