תכנית הלימודים

מבנה הלימודים
 
 
סדנת שטח
לקראת פתיחת שנה א' יוזמנו המתקבלים לתכניות המצטיינים לסדנת גיבוש והיכרות שתתקיים בשטח פתוח
לצפייה בתמונות מסדנאות משנים קודמות: סדנת שטח התשע"א; סדנת שטח התשע"ב; סדנת שטח התשע"ג; סדנת שטח התשע"ד
 
תכנית הלימודים מורכבת מקורסי החובה של המסלול הלא מחקרי של תכנית המוסמך בכלכלה וקורסי החובה של תכנית המצטיינים למוסמך במדיניות ציבורית. בנוסף לכך ילמדו התלמידים קורסי בחירה מכלכלה ומדיניות ציבורית בהיקף כולל של 8 נקודות זכות (4 נקודות זכות לפחות בכלכלה שאר הנקודות מכל חוג בתנאי שהקורס יהיה ברמה של תואר שני). כל התלמידים שיתקבלו למסלול זה יחויבו בכתיבת עבודת תיזה.
 
קורסי חובה במדיניות ציבורית – סה"כ: 20 נ"ז

· ערכים בתרבות הישראלית

· ניתוח ארגוני

· מבוא לניתוח מדיניות

· תאוריות במנהל ובמדיניות ציבורית

· ניתוח מדיניות מתקדם

· מושגי יסוד במשפט ציבורי

· אתיקה של עובדי ציבור

 
קורסי חובה בכלכלה – סה"כ: 18 נ"ז

· מיקרו- כלכלה למוסמך

· תיאוריה מקרו- כלכלית א'

· אקונומטריקה למוסמך א'

· סדנה במדיניות כלכלית בישראל

· כלכלה ומדיניות ציבורית

 
נייר מדיניות (10% מהציון הסופי) ללא נזים

עבודת גמר במדיניות ציבורית או בכלכלה לפי בחירת התלמיד (20% מהציון הסופי)

קורסי בחירה במדיניות ציבורית או בכלכלה לפי בחירת התלמיד 6 נזים (לפחות 2 נ"ז בכלכלה). מומלץ לסטודנטים בתכנית ללמוד כקורס בחירה אחד מקורסי שיטות המחקר המוצעים בתכנית המצטיינים.

* כלכלה ומדיניות ציבורית ילמד בחוג לכלכלה או בבית הספר למדיניות ציבורית.