תכנית הלימודים

מבנה הלימודים
 
סדנת שטח
לקראת פתיחת שנה א' יוזמנו המתקבלים לתכניות המצטיינים לסדנת גיבוש והיכרות שתתקיים בשטח פתוח
 
לצפייה בתמונות מסדנאות משנים קודמות: סדנת שטח התשע"א; סדנת שטח התשע"ב; סדנת שטח התשע"ג; סדנת שטח התשע"ד
מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים במסלול לא מחקרי/מחקרי.
סה"כ נקודות זכות לקבלת התואר - מסלול לא מחקרי: 52 נ”ז.
סה"כ נקודות זכות לקבלת התואר - מסלול מחקרי: 48 נ”ז.
משך הלימודים לתואר הוא שנתיים.
עמידה בדרישות התכנית תקנה לבוגרים את התואר מוסמך
"
בתוכנית משותפת בניהול ובמדיניות ציבורית" התואר יוענק ע"י הפקולטה למדעי החברה.
 
תכנית הלימודים מסלול מחקרי
שיעורי חובה בהיקף של 48 נ"ז
שעורי החובה מתחלקים באופן הבא:
שעורי תשתית מושגית   08 נ"ז
שעורי חובה המדיניות ציבורית   26 נ"ז
שעורי חובה במנהל עסקים   14נ"ז
עבודות גמר: תזה ונייר מדיניות

בסיום שנת הלימודים השנייה יידרשו התלמידים להגיש עבודה מחקרית (תזה), בהנחיית מורה מסגל ביה"ס או חבר סגל אחר של האוניברסיטה (באישור ראש התכנית). ההנחיה תחל בשנת הלימודים השנייה, כך שהתזה תשקף מספר חודשי עבודה, ותהיה במתכונת ובאיכות של מאמר אקדמי.

יש לסיים את כתיבת העבודה עד לסיום השנה האזרחית.

בנוסף, כל תלמיד יכתוב, בתום שנה ב', נייר מדיניות (לקליינט אמיתי) במסגרת הקורס: סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות.

 

הרכב הציון הסופי במסלול המחקרי:

ממוצע קורסים 70%

ציון עבודת גמר 20%

נייר מדיניות      10%

 
 
תכנית הלימודים מסלול מחקרי
שיעורי חובה בהיקף של 48 נ"ז
שעורי החובה מתחלקים באופן הבא:
שעורי תשתית מושגית 08 נ"ז
שעורי חובה המדיניות ציבורית 26 נ"ז
שעורי חובה במנהל עסקים 18 נ"ז
עבודות גמר: תזה ונייר מדיניות

בסיום שנת הלימודים השנייה יידרשו התלמידים להגיש עבודה מחקרית (תזה), בהנחיית מורה מסגל ביה"ס או חבר סגל אחר של האוניברסיטה (באישור ראש התכנית). ההנחיה תחל בשנת הלימודים השנייה, כך שהתזה תשקף מספר חודשי עבודה, ותהיה במתכונת ובאיכות של מאמר אקדמי. יש לסיים את כתיבת העבודה עד לסיום השנה האזרחית. בנוסף, כל תלמיד יכתוב, בתום שנה ב', נייר מדיניות (לקליינט אמיתי) במסגרת הקורס: סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות.

הרכב הציון הסופי במסלול הלא מחקרי:

ממוצע קורסים 90%

נייר מדיניות      10%