תכנית לימודים

מבנה הלימודים
 
סדנת שטח
לקראת פתיחת שנה א' יוזמנו המתקבלים לתכניות המצטיינים לסדנת גיבוש והיכרות שתתקיים בשטח פתוח
 
לצפייה בתמונות מסדנאות משנים קודמות: סדנת שטח התשע"א; סדנת שטח התשע"ב; סדנת שטח התשע"ג; סדנת שטח התשע"ד
הלימודים מתקיימים במסלול מחקרי (הכולל כתיבת תזה) או לא מחקרי. התכנית מורכבת רק מלימודי חובה.
 
סה"כ נקודות הזכות לקבלת תואר במסלול הלא מחקרי: 42 נ"ז.
סה"כ נקודות הזכות לקבלת תואר במסלול מחקרי: 44 נ"ז.
משך הלימודים לתואר הוא שנתיים.
 
 
תכנית הלימודים
לימודי חובה בהיקף של 42 נ"ז:
לימודי תשתית מושגית 08 נ"ז
לימודי חובה במדיניות ציבורית 22/24 נ"ז
לימודי חובה במשפטים 19-20 נ"ז
 
הרכב הציון הסופי במסלול המחקרי
ממוצע ציונים 70%
ציון עבודת גמר 20%
ציון נייר מדיניות 10%
 
הרכב הציון הסופי במסלול הלא מחקרי
ממוצע ציונים 90%
ציון נייר מדיניות 10%