סדרי הרשמה

 
ההרשמה פתוחה בין התאריכים 1 בינואר עד 31 במאי
 
 
לצורך הרשמה יש להעביר למזכירות בית הספר באמצעות הדוא"ל: public_policy@savion.huji.ac.il
 
 
המועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.
 
כיצד נרשמים?
שתי תחנות רישום:
 
1. רישום פנימי לביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
לשלוח את הטפסים לכתבות דוא"ל: public_policy@savion.huji.ac.il
את הטפסים המקוריים ניתן להביא או לשלוח בדואר לכתובת מזכירות ביה"ס: ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל (לידי עופרה תורן קומר), האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים, ירושלים 91905.
 
2.רישום לאוניברסיטה העברית בירושלים
 במקביל להרשמה פנימית יש להירשם לאוניברסיטה (גם סטודנטים בשנה ג' באוניברסיטה העברית) במשרד לקבלת תלמידים באתר האוניברסיטה: https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/.
או בטלפון: 02-5882882 או 02-5882888.
 
מלגות
מתקבלים יקבלו מלגה בשנה א', במלואה ובחלקה. המלגה תינתן בכפוף לעמידה בדרישות התכנית. בנוסף מעניק בית הספר מלגות נוספות.
 
הערות חשובות
 - על פי נהלי הפקולטה למדעי החברה, על המועמד להיות פטור מלימודי אנגלית עם פתיחת שנת הלימודים. לגבי דרישות אנגלית של הפקולטה למדעי החברה יש להתעניין מבעוד מועד בטלפון: 02-5883416.
- למועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה לתוכנית המצטיינים תדווח קבלה עם הצגת אישור סיום חובות לתואר ראשון עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים.
- לשם קבלת פטור משכר לימוד יש לסגור תואר "בוגר" ולהציג תעודת זכאות לתואר הראשון.
- סטודנט שמפסיק את לימודיו בתכנית יאבד את הפטור משכר לימוד בהתאם לכללי מדור חשבונות סטודנטים, ראה: http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=412 
 
ליצירת קשר:
מזכירות בית הספר - טל': 02-5881533, פקס: 02-5880047,
לקבלת פרטים נוספים ניתן למלא את הטופס ולפנות לעפרה תורן קומר, רכזת לענייני תלמידים והוראה, טל' 02-5880048, דוא"ל: ofrac@savion.huji.ac.il.