סדרי הרשמה

 
ההרשמה פתוחה בין התאריכים 1 בינואר עד 31 במאי
 
 
לצורך הרשמה יש להעביר למזכירות בית הספר באמצעות הדוא"ל: public_policy@savion.huji.ac.il
 
  • גיליון ציונים עדכני ומקורי
  • אישור זכאות מקורי (במידה ויש)
  • תמונת דרכון בפורמט JPEG 
  •  טופס ציוני GRE מקורי (חלק כמותי בלבד)
  • קורות חיים
  • טופס המלצה [על שלושת הממליצים לשלוח ישירות לביה"ס את המלצתם לדוא"ל שלעיל]
 
המועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.
 
כיצד נרשמים?
שתי תחנות רישום:
 
1. רישום פנימי לביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
לשלוח את הטפסים לכתבות דוא"ל: public_policy@savion.huji.ac.il
את הטפסים המקוריים ניתן להביא או לשלוח בדואר לכתובת מזכירות ביה"ס: ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל (לידי עופרה תורן קומר), האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים, ירושלים 91905.
 
2.רישום לאוניברסיטה העברית בירושלים
 במקביל להרשמה פנימית יש להירשם לאוניברסיטה (גם סטודנטים בשנה ג' באוניברסיטה העברית) במשרד לקבלת תלמידים באתר האוניברסיטה: https://www.huji.ac.il/dataj/controller/nirshamim/.
או בטלפון: 02-5882882 או 02-5882888.
 
GRE?
מידע על מבחן ה GRE ניתן למצוא באתר www.gre.com. מומלץ להתעדכן מבעוד מועד בסדרי ההרשמה למבחן, ולהכיר את אופי הבחינה.
מבחן ה- GRE® בישראל נעשה כיום על מחשב בלבד. הוא מתקיים בתל-אביב, במכללת רמת גן [רח' פנחס רוטנברג 87].
כדי להירשם לבחינה בישראל, יש להתקשר למרכז ההרשמה בהולנד בטלפון: 31-32-023-9540+ או להירשם באמצעות אתר ה-GRE.
דאגו שיש בידיכם את כל המידע הנדרש להרשמה: מידע אישי כולל כתובת ואימייל זמין, ובמיוחד מס' כרטיס אשראי בינלאומי. עלות הבחינה כיום היא $205 לנרשמים מחוץ לארה"ב. המבחן תקף ל- 5 שנים.
ההמלצה שלנו: הירשמו לבחינה כחודש לפני התאריך בו תרצו להיבחן.
מועמדים בעלי לקויי למידה יקבלו הנחיות מלאות ועזרה מיועצות הלימודים שלנו, וכמו כן יכולים למצוא מידע והנחיות באתר הרשמי.
לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם מרכז הבחינות הארצי: 03-6786662.
לתלמידים שיתקבלו לתכנית יוחזר תשלום עבור בחינה GRE (חלק כמותי בלבד) כנגד קבלות והצגת גיליון ציון GRE מקורי.
 
הקוד של האוניברסיטה העברית הוא RO859, וקוד המחלקה הוא 1903. קודים אלו נחוצים למבחן ואי לכך מומלץ לא לאבד אותם!
 
מלגות
מתקבלים יקבלו מלגת שכר לימוד בשנה א', במלואה ובחלקה. המלגה תינתן בכפוף לעמידה בדרישות התכנית. לתלמידים שיתקבלו לתכנית יוחזר תשלום עבור בחינה GRE (חלק כמותי בלבד) כנגד קבלות והצגת גיליון ציון GRE מקורי. בנוסף מעניק בית הספר מלגות נוספות.
 
הערות חשובות
 - על פי נהלי הפקולטה למדעי החברה, על המועמד להיות פטור מלימודי אנגלית עם פתיחת שנת הלימודים. לגבי דרישות אנגלית של הפקולטה למדעי החברה יש להתעניין מבעוד מועד בטלפון: 02-5883416.
- למועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה לתוכנית המצטיינים תדווח קבלה עם הצגת אישור סיום חובות לתואר ראשון עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים.
- לשם קבלת פטור משכר לימוד יש לסגור תואר "בוגר" ולהציג תעודת זכאות לתואר הראשון.
- לשם קבלת החזר עלות בחינת ה GRE יד להציג קבלות וגיליון ציון GRE מקורי.
- סטודנט שמפסיק את לימודיו בתכנית יאבד את הפטור משכר לימוד בהתאם לכללי מדור חשבונות סטודנטים, ראה: http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=412 
 
ליצירת קשר:
מזכירות בית הספר - טל': 02-5881533, פקס: 02-5880047,
לקבלת פרטים נוספים ניתן למלא את הטופס ולפנות לעפרה תורן קומר, רכזת לענייני תלמידים והוראה, טל' 02-5880048, דוא"ל: ofrac@savion.huji.ac.il.