תכנית הלימודים

מבנה הלימודים
 
סדנת שטח
לקראת פתיחת שנה א' יוזמנו המתקבלים לתכניות המצטיינים לסדנת גיבוש והיכרות שתתקיים בשטח פתוח
לצפייה בתמונות מסדנאות משנים קודמות: סדנת שטח התשע"א; סדנת שטח התשע"ב; סדנת שטח התשע"ג; סדנת שטח התשע"ד
 
הלימודים מתקיימים במסלול המחקרי בלבד, הכולל כתיבת תזה.
סה"כ נקודות זכות לקבלת התואר: 44 נ”ז.
משך הלימודים לתואר הוא שנתיים.
עמידה בדרישות התכנית תקנה לבוגרים את התואר "מוסמך במדיניות ציבורית".
 
תכנית הלימודים
שיעורי חובה בהיקף של: 36 נ"ז
שעורי החובה מתחלקים באופן הבא:
שעורי תשתית מושגית 16 נ"ז
שעורי ליבה 20 נ"ז
 
שיעורי תשתית מושגית
שיעורים אלו נערכים במתכונת מרוכזת ואינטנסיבית בת כארבעה שבועות במהלך חודשי הקיץ טרם פתיחת שנת הלימודים
 
תשתית מושגית בכלכלה
תשתית מושגית במתמטיקה
סטטיסטיקה ושיטות כמותיות
 
שאר שיעורי התשתית נערכים בסמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה
ערכים בתרבות הישראלית
מושגי יסוד במשפט ציבורי
תיאוריות במדיניות ציבורית
 
שיעורי ליבה
שיעורי הליבה נועדו להקנות את בסיס הידע וכלי החשיבה הדרושים לניתוח מדיניות ציבורית ולהנחיל את המסד הרעיוני והמחקרי הדרוש להתפתחות מקצועית מתמדת .
בשל אופייה המיוחד של ההכשרה לניתוח מדיניות ול"מנהיגות מקצועית", חלק משיערי הליבה מתקיים במקבצי לימוד ובסדנאות מרוכזות ונלמד דרך ניתוח אירועים, תרגול בקבוצות קטנות ותרגילי הדמיה.

שיעורי ליבה בשנה א'
כלכלה ומדיניות ציבורית
שיטות מחקר
ניתוח ארגוני
מבוא לניתוח מדיניות
 
שיעורי ליבה שנה ב'
סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות
סדנה לכתיבת תזה
 
שיעורי בחירה
קורסי הבחירה מציעים דגשים ייחודים במגוון נושאים. שיעורי הבחירה בהיקף של 08 נ"ז כוללים קורסים שמציע בית הספר ושיעורים מומלצים המוצעים באוניברסיטה, לדוגמא:
  • מדיניות חינוך
  • כלכלת טרור
  • מדיניות ציבורית משפט ושיפוט
  • מדיניות במבט אנתרופולוגי
  • משפט דמוגרפיה ומדיניות
 
 
דרישות אקדמיות נוספות
על הסטודנטים לעמוד בדרישות של כל אחד מהקורסים, וכן להשיג ציון ממוצע של 75 בכל קורסי החובה כתנאי
מעבר לשנה ב'.
על-מנת לקבל תואר מוסמך, ישלימו הסטודנטים שתי מטלות נוספות במהלך שנת הלימודים השנייה:
* נייר מדיניות ( אפשרות לנסח עבור קליינט אמיתי: כגון: מנכ"ל, שר, ראש אגף וכו') במסגרת הקורס 'סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות'.
* תיזה מחקרית.
הרכב הציון הסופי:
ממוצע קורסים 70%
ציון עבודת גמר 20%
נייר מדיניות 10%